€ 600 miljoen voor emissievrije auto’s

Met een stimuleringspakket voor 2020 tot 2025 moet het inzetten van emissievrije auto’s worden bevorderd. Daarbij is er wel een bandbreedte vastgesteld, benoemd als ‘Hand aan de kraan’. Voor de periode 2022-2025 worden er 77.000 meer gemaakt dan eerder in het Klimaatakkoord waren genoemd. Toch stelt het demissionaire kabinet € 600 miljoen beschikbaar.

21 september 2021 | Door redactie

Voor een beter klimaat en milieu is het stimuleren van emmissievrije auto’s van belang. In het Klimaatakkoord was bepaald dat er jaarlijks zo’n 15.000 van dat soort auto’s van de band zouden rollen. De verwachting voor 2022-2025 is dat dat er 77.000 zullen zijn. Dat is dus vele malen meer. Daardoor zullen de kosten naar verwachting over deze periode in totaal € 572 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde van het Klimaatakkoord was voorzien.

Elektrisch rijden blijft belangrijk voor CO2-vermindering

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot blijven volledig elektrische auto’s wel belangrijk. Het demissionaire kabinet wil die stimulans dan ook handhaven en stelt per saldo € 600 miljoen extra beschikbaar voor het stimuleren van emissievrije personenauto’s en bestelauto’s. Dit extra budget moet het resterende deel van de hogere kosten van de fiscale stimulering van emissievrije personenauto’s dekken (€ 242 miljoen). Daarnaast wordt € 28 miljoen gebruikt voor een subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s (Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto – SEBA) en voor een intensivering van het budget met ongeveer € 60 miljoen voor de subsidieregeling voor particuliere emissievrije personenauto’s (SEPP). Inclusief doorwerking naar de opbrengst van de autobelastingen bedraagt het totale budgettair beslag van het hogere subsidiebudget voor SEPP € 330 miljoen. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen zal het kabinet in de komende periode uitwerken.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.