Afvalstoffenbelasting wijzigt

Het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag uit de doeken werd gedaan, bevat ook dit jaar een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Eén van de maatregelen die op 1 januari 2020 in werking moet treden is een voorstel om in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) een wijziging door te voeren in één van de belastbare feiten van de afvalstoffenbelasting.

17 september 2019 | Door redactie

Het kabinet stelt voor om expliciet in de Wbm op te nemen dat het verwijderen (storten) van verbrandingsresten in een eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt als diezelfde afvalresten zijn ontstaan door het verbranden van aan die inrichting ter verwijdering afgegeven afvalstoffen waarover afvalstoffenbelasting is geheven. Denk hierbij aan normaal bedrijfsafval, sloopafval van bedrijfsgebouwen of verbrandingsresten door het verbranden van afvalstoffen.

Buitenlands afval en zuiveringsslib

In alle andere situaties blijft de verwijdering van verbrandingsresten binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan een belastbaar feit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenlands afval of afval waarvoor een vrijstelling geldt, zoals zuiveringsslib. Vooruitlopend op wetgeving is eerder dit jaar een overeenkomstige goedkeuring opgenomen in het beleidsbesluit belastingen op milieugrondslag.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht