COR Tata Steel wil dat directie milieuproblemen aanpakt

De centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel wil dat de directie meer werk maakt van de milieuproblemen die de staalproductie veroorzaakt. Aanleiding is een strafrechtelijk onderzoek van het OM naar mogelijke overtreding van de milieuvergunning door Tata Steel.

26 oktober 2020 | Door redactie

Het Openbaar Ministerie (OM) wil Tata Steel vervolgen voor de verspreiding van gevaarlijke stoffen bij twee incidenten in maart 2018. Door uitzonderlijke weersomstandigheden (extreme vorst en wind in combinatie met droogte) zijn er toen grondstoffen van het terrein verwaaid. Daarmee zou Tata Steel de milieuvergunning hebben overtreden. Deze vergunning stelt dat het stof dat vrijkomt bij de staalactiviteiten zich niet verder dan twee meter mag verspreiden. Justitie wil onderzoeken of Tata Steel voldoende maatregelen heeft getroffen om stofverspreiding te voorkomen. Onbekend is nog of dit onderzoek van het OM zal leiden tot dagvaarding van Tata Steel.

COR dringt bij directie aan op investering in milieumaatregelen

De centrale ondernemingsraad (COR) dringt er bij de directie op aan dat zij zich inzet om milieuproblemen te voorkomen. Ook om ongerustheid bij omwonenden te voorkomen. De afgelopen jaren leidden grafietregens afkomstig van het terrein van Tata Steel in IJmuiden ook tot veel klachten van bezorgde omwonenden. Deze grafietregens kunnen ontstaan bij de verwerking van slak, een restproduct van de staalproductie. Om dit te voorkomen bouwde Tata Steel vorig jaar een grote hal op het terrein. Volgens de COR moet de directie van Tata Steel meer van zulke investeringen doen en blijven moderniseren om de terugkerende milieuproblematiek aan te pakken. Het OM doet ook onderzoek naar deze grafietregens. Dit onderzoek richt zich echter niet op Tata Steel, maar op het Amerikaanse Harsco, dat de slak op het terrein van Tata Steel verwerkt.

OR moet zorg voor milieu bevorderen

Het is volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een speciale taak van de ondernemingsraad om de zorg van de onderneming voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). Bovendien heeft de OR adviesrecht als de organisatie een belangrijke maatregel wil invoeren, wijzigen of intrekken die betrekking hebben op de zorg voor het milieu (artikel 25, lid 1l WOR). De OR hoeft de adviesaanvraag van de bestuurder niet af te wachten. De raad kan namelijk ook zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om bij de bestuurder een verbetervoorstel in te dienen.