Financiële instellingen op koers met Klimaatcommitment

Twee jaar geleden tekenden 54 financiële instellingen en hun brancheverenigingen het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Inmiddels heeft 89% van de deelnemende instellingen het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen in kaart gebracht.

9 november 2021 | Door redactie

In het Klimaatcommitment van 2019 hebben banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders afspraken gemaakt over de manier waarop zij bijdragen aan het Parijsakkoord, het internationale verdrag dat zich inzet tegen de opwarming van de aarde, en het Nederlandse Klimaatakkoord. Zij willen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Dit doen zij onder andere door invloed uit te oefenen via ongeveer 3.000 miljard leningen en beleggingen die zij beheren. Uit de voortgangsrapportage van KPMG en de begeleidende brief die eind oktober naar de Tweede Kamer zijn gestuurd blijkt dat 51% van de ondertekenaars actieplannen heeft opgesteld om bij te dragen aan het Parijsakkoord. De sector loopt daarmee vooruit op de afspraken die zijn opgenomen in het Klimaatcommitment van 2019.

Afstoten van investeringen

Door het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart te brengen, kunnen de instellingen met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan engagementtrajecten met ondernemingen om deze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die te weinig doen om de doelen te halen die in het Parijsakkoord zijn opgenomen.

Meetmethoden meer met elkaar in lijn

De ondertekenaars van het Klimaatcommitment werken ook aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan. Daarnaast gaan zij de verschillende meetmethoden meer met elkaar in lijn brengen, zodat de uitkomsten van de impactmetingen beter met elkaar kunnen worden vergeleken. De ondertekenaars van het Klimaatcommitment riepen eerder dit jaar een gezamenlijke website in het leven: www.klimaatcommitment.nl. Via dit kanaal kunnen stakeholders en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van de voortgang.