Hoge energierekening mkb fiscaal verzacht

Het bedrijfsleven profiteert mee van de overheidsmaatregelen die in 2022 de gevolgen van de hoge energierekening moeten dempen. Door te sleutelen aan het tarief van de belasting op elektriciteit ligt er volgens het kabinet voor het bedrijfsleven een lastenverlichting van € 500 miljoen in het verschiet.

18 oktober 2021 | Door redactie

Nu de gasprijzen de pan uitrijzen komt het kabinet in actie om de klap in de portemonnee van huishoudens en bedrijven wat te verzachten. Dat gaat via een verlaging van de belasting op elektriciteit. Die verlaging geldt alleen voor 2022.

Belasting op elektriciteit daalt in 2022

Hoe zien de fiscale ingrepen eruit? Allereerst verhoogt het kabinet de zogeheten belastingvermindering voor elektriciteitsaansluitingen met € 230 (inclusief BTW). Dit is een korting die geldt voor iedere elektriciteitsaansluiting, dus ook voor ondernemingen. De leverancier verrekent deze korting op de energierekening. Dit jaar bedraagt de belastingvermindering € 558,56 (inclusief BTW). Daar komt dus in elk geval € 230 bij in 2022.
Verder draait het kabinet voor 2022 aan de knop van de belasting op elektriciteit. Het voorstel is om deze heffing in de eerste schijf met € 0,08389 (inclusief BTW) te laten dalen, zo schrijft staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (doc). Dit jaar is dit tarief nog € 0,11408 (ook inclusief BTW).

Korting bij jaarverbruik tot en met 10.000 kWh

Deze verlaging geldt dus alleen voor de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit. Deze schijf loopt tot een jaarverbruik van 10.000 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Een doorsnee huishouden verbruikt volgens een schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving volgend jaar 2.384 kWh elektriciteit. Veel mkb’ers zullen ook niet boven een verbruik van 10.000 kWh uitkomen, maar dit kan per sector verschillen. De echte industriële grootverbruikers hebben ook nog te maken met de volgende schijven van de energiebelasting op elektriciteit: 10.001 tot en met 50.000 kWh, 50.001 tot en met 10 miljoen kWh en meer dan 10 miljoen kWh. Het tarief in deze schijven is lager dan in de eerste schijf, maar deze tarieven worden niet extra verlaagd in 2022.

Andere belastingen op energie niet omlaag

De heffing op elektriciteit in de eerste schijf daalt dus, maar dit is maar een deel van de belastingrekening op energie. Ondernemingen (en huishoudens) betalen namelijk ook nog belasting op gas. Dit tarief stijgt juist, zo is al eerder besloten, omdat het kabinet op die manier wil stimuleren dat er elektriciteit wordt gebruikt in plaats van gas. Op dit tarief komt geen korting. Althans, daar zegt de staatssecretaris niets over in haar brief.
Daarnaast betalen ondernemingen en huishoudens nog de opslag duurzame energie (ODE) op gas en op elektriciteit. De ODE is een heffing die is bedoeld om de omslag naar duurzame energie mede te financieren. De verdeling van de heffing is onlangs gewijzigd, waardoor het bedrijfsleven nu twee derde van deze heffing betaalt en huishoudens één derde (dit was fifty-fifty). Ook de ODE wordt vooralsnog niet verlaagd.