Klimaatrekening voor bedrijfsleven

Het kabinet heeft de afspraken uit het Klimaatakkoord tijdens Prinsjesdag al direct omgezet in wetgeving. Maar de rekening voor al die plannen slaat wel meer neer bij het bedrijfsleven dan bij burgers.

17 september 2019 | Door redactie

Het Klimaatakkoord zit tjokvol maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgas CO2 de komende jaren fors gaat terugdringen. Onderdeel van de plannen is een snoeioperatie in de voordeeltjes van de elektrische auto van de zaak. Alle fiscale maatregelen zijn samengevoegd in het Wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord, dat met de overige Prinsjesdag-stukken naar buiten is gebracht.

Gas meer belast, elektriciteit juist minder

De komende jaren schuift het kabinet met de belasting van elektriciteit en gas. Daardoor wordt gas per saldo hoger belast en elektriciteit lager. In 2020 gaat de belasting op gas in de eerste schijf (tot een uitstoot van 5.000 m3 per jaar) met € 0,04 per m3 omhoog. In de zes jaar daarna komt er telkens nog € 0,01 per m3 bij. De elektriciteitsbelasting daalt intussen dus juist.
Verder krijgt het bedrijfsleven te maken met een verschuiving in de betaling van de zogenoemde opslag duurzame energie (ODE). Uit de opbrengst van die opslag op energieverbruik wordt de pot voor de duurzame energiesubsidie SDE+ deels gevuld. Tot nu toe was de verdeling voor de ODE fifty-fifty tussen ondernemingen en burgers, maar dat wordt twee derde voor ondernemers. Het bedrijfsleven betaalt hier dus meer aan mee. Verder heeft het kabinet nog steeds de eerder aangekondigde CO2-heffing in de pen. Maar de uitwerking daarvan kost meer tijd, schrijft het kabinet in het wetsvoorstel. De uitwerking volgt waarschijnlijk in het Belastingplan 2021.

Overdrachtsbelasting bedrijfspand omhoog

Om dekking te vinden haalt het kabinet ook nog op een andere manier geld op bij het bedrijfsleven. De overdrachtsbelasting voor zogeheten niet-woningen gaat namelijk omhoog. Ondernemingen die een bedrijfspand willen kopen zijn vanaf 2021 daardoor 7% overdrachtsbelasting kwijt, terwijl dat nu nog 6% is. Op die manier wil de regering bij de dekking van het klimaatakkoord de burger ontzien en het bedrijfsleven laten meebetalen, zo staat te lezen in de memorie van toelichting. Er is voor 2021 voor € 297 miljoen aan extra belastingopbrengsten ingeboekt voor deze maatregel.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht