Klimaattop goede aanleiding voor OR-advies

Gisteren ging de internationale klimaattop COP26 in Glasgow officieel van start. De ondernemingsraad (OR) kan deze top als aanleiding gebruiken om in de eigen organisatie aandacht te vragen voor het milieu. Het is immers de taak van de OR om te bevorderen dat de organisatie het milieu zoveel mogelijk ontziet. De klimaattop is niet de enige aanleiding die de OR kan aangrijpen.

1 november 2021 | Door redactie

De aarde warmt veel sneller op dan aanvankelijk werd gedacht, blijkt uit een recent rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Tijdens de internationale klimaattop, die tot 12 november duurt, bespreken staatshoofden en regeringsleiders welke maatregelen zij kunnen nemen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Het bedrijfsleven heeft ook een verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij kan de OR zowel aanjager als adviseur zijn.

OR moet zorg voor milieu bevorderen

De OR kan de drijvende kracht zijn achter de verduurzaming van de organisatie (artikel). Op grond van artikel 28, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de OR bevorderen dat de organisatie zorgdraagt voor het milieu en stimuleren dat de organisatie op beleidsmatig, organisatorisch of administratief niveau maatregelen treft om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te beperken of de ecologische voetafdruk te verkleinen. Voordat de bestuurder maatregelen kan treffen in verband met de zorg voor het milieu, moet hij eerst langs de OR. De OR heeft hierbij namelijk adviesrecht (artikel 25, lid 1l WOR).

OR kan bestuurder ook ongevraagd adviseren over milieumaatregelen

De OR kan de bestuurder ook op eigen initiatief adviseren over elk onderwerp dat de OR van belang vindt. Dit initiatiefrecht van de OR is vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR. De klimaattop is een goede aanleiding voor de OR om verduurzaming op de agenda te zetten bij de bestuurder. Uit het IPCC-rapport blijkt namelijk dat de afspraken die gemaakt zijn tijdens de Klimaattop van Parijs in 2015 niet gehaald zullen worden als landen geen verdergaande maatregelen treffen.
Een andere goede aanleiding om in de onderneming aandacht te vragen voor het klimaat is de Klimaatbarometer 2021 van accountants- en adviesorganisatie EY. Uit dit rapport blijkt dat er in de klimaatrapportages van het Nederlandse bedrijfsleven nog veel ruimte is voor verbetering. Ook met het rapport Uitkomsten Nederlandse Innovatie Monitor 2021 (pdf), dat in opdracht van Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA werd uitgevoerd, heeft de OR een handvat om klimaat en milieu op de agenda te zetten. Uit dit rapport blijkt namelijk dat slechts 22% van de bedrijven verwacht dat ze tussen 2031 en 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Ook verwacht  22% van de bedrijven dat zij het klimaat nog tot minstens 2100 zullen belasten.

Handreiking over rol OR bij vergroening organisatie

Als onderdeel van de energietransitie wil de overheid bedrijfs- en kantoorpanden energiezuiniger maken. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben (video), anders mogen ze niet meer als zodanig worden gebruikt. Naast de vergroening van het pand moet de organisatie meer maatregelen treffen in het kader van de energietransitie. De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde eerder dit jaar een handreiking over de rol van de OR bij de energietransitie. Hierin legt de SER uit wat er allemaal bij de energietransitie komt kijken, wat de gevolgen van de energietransitie zijn voor organisaties en werknemers, en welke rol de OR hierbij kan spelen.