Meer geld beschikbaar voor SDE+ voorjaar 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd dat het budget voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2020 wordt verhoogd. In plaats van € 2 miljard komt nu € 4 miljard vrij voor hernieuwbare energieprojecten.

6 maart 2020 | Door redactie

Door het budget te verhogen, kunnen veel projecten met een korte realisatietermijn snel worden opgepakt. Daarnaast maken projecten die in de SDE+-najaarsronde van 2019 niet zijn gehonoreerd alsnog kans op subsidie.

7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontving 7.525 subsidieaanvragen voor de SDE+ najaar 2019. Ruim 90% hiervan is afgehandeld, de laatste 10% wordt nu beoordeeld. Voor de najaarsronde was een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Elektriciteit, gas en warmte

De voorjaarsronde van SDE+2020 is opengesteld voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbaar gas; en
  • hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit (WKK).

Organisaties kunnen van 17 maart (9:00 uur) tot 2 april (17:00 uur) hun subsidieaanvraag indienen.

Regeling wordt Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

Met de SDE+-regeling levert Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% in 2023. Na de voorjaarsronde van 2020 wordt de regeling verbreed en zal verdergaan onder de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat niet alleen hernieuwbare energie maar ook CO2-reducerende technieken stimuleren.

MIA/VAMIL en de WBSO

Van de middelen die RVO biedt wordt ook steeds meer uitgegeven aan projecten op het gebied van circulaire economie, blijkt uit recent onderzoek (pdf). In de periode 2015 - 2018 is gemiddeld per jaar 40% meer van de MIA/VAMIL-gelden besteed aan circulaire projecten. Binnen de WBSO-regeling gaven het bedrijfsleven en de overheid samen € 230 miljoen per jaar uit aan circulaire innovaties. De Rijksoverheid besteedde in 2018 € 79,3 miljoen aan de circulaire economie: € 35,6 miljoen fiscaal en € 43,7 miljoen via subsidies.