Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen pas in 2021 van kracht

Kleine organisaties die met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook in 2020 gebruikmaken van de huidige subsidieregeling. Aan de voorgestelde terugleversubsidie, die per 1 januari 2020 in werking zou treden, zitten namelijk te veel haken en ogen. Dit liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onlangs weten in een brief aan de Tweede Kamer.

8 februari 2019 | Door redactie

In de huidige regeling – ook wel de salderingsregeling genoemd – wordt de verbruikte en geleverde stroom afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief inclusief belastingen. Kabinet-Rutte 3 vond deze regeling te riant en stelde de ‘terugleversubsidieregeling’ voor. Een organisatie zou dan voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet levert een vergoeding (tool) van het energiebedrijf krijgen en een terugleversubsidie van de overheid. 

In 2030 49% CO2-uitstootreductie

Omdat betrokken partijen vraagtekens plaatsten bij de uitvoerbaarheid van de terugleversubsidieregeling is deze nu van de baan. De terugleversubsidie werd gepresenteerd in het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft als doel om in 2030 49% van de CO2-uitstootreductie te behalen. Wiebes streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 met een concreet voorstel te komen voor de omvorming van de huidige salderingsregeling. Per 1 januari 2021 moet deze regeling van start gaan. Hiermee moeten eigenaren van zonnepanelen hun investering in ongeveer 7 jaar kunnen terugverdienen.