Ondernemingsraden bundelen krachten

De ondernemingsraden van 17 grote bedrijven maken een gezamenlijke vuist voor het behoud van banen voor hun achterban. Ook tonen zij hun trots op het milieubeleid van hun organisaties. Zij ondersteunen het klimaatakkoord maar waarschuwen voor de gevolgen van CO2-belasting voor de werkgelegenheid en het klimaat.

11 maart 2019 | Door redactie

De 17 ondernemingsraden richten hun open brief in de Volkskrant aan de politiek leiders. Zij komen in het verweer tegen de roep om CO2-belasting en wijzen op de oneerlijke concurrentie die kan ontstaan als alleen Nederland deze belasting zou invoeren en andere landen niet. De brief is ondertekend door de ondernemingsraden van onder meer Esso, Shell, BP, chemiebedrijf Dow, staalbedrijf Tata Steel, producent van synthetische stoffen Indorama en kunstmestproducent Oci Nitrogen.

Banen zouden verdwijnen en klimaat zou slechter af zijn met CO2-belasting

De 17 ondernemingsraden stellen dat de Nederlandse industrie de uitstoot van broeikasgassen in de laatste 30 jaar met 32% heeft verminderd terwijl de emissies in de transport en elektriciteit zijn gestegen. Zij vinden het daarom onterecht dat hun organisaties worden weggezet als ‘de grote vervuilers’. De ondernemingsraden wijzen op het belang van het behoud van de Nederlandse industrie, juist omdat deze zich met succes inspant voor het milieu. Als deze organisaties failliet zouden gaan als gevolg van de CO2-belasting, zouden niet alleen veel banen verdwijnen. Doordat andere organisaties de markt zouden overnemen, die een minder goed milieubeleid hebben, zou dit ook slechte gevolgen hebben voor het klimaat.

OR moet toezien op het milieubeleid van de organisatie

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol in de zorg van de organisatie voor het milieu. De OR heeft adviesrecht op een voorgenomen besluit van de bestuurder om milieumaatregelen te treffen (artikel 25, lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Hiernaast moet de OR de zorg van de organisatie voor het milieu zo veel mogelijk bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). Als een OR ziet dat de bestuurder onvoldoende maatregelen treft om het milieu te beschermen, kan de OR het initiatiefrecht inzetten om het milieubeleid te van de organisatie verbeteren (artikel 23 WOR). Hierbij kan de OR de samenwerking opzoeken met andere ondernemingsraden.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten