Plan voor uitstel heffing energiebelasting vanwege corona

Voordat het coronavirus Nederland bereikte, was het Klimaatakkoord een hot item voor het kabinet. Het Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgas CO2 de komende jaren fors gaat terugdringen. Daarvoor waren er allerlei maatregelen bedacht die bijvoorbeeld gas hoger zouden belasten en elektriciteit lager. Een van de opties in het Noodpakket banen en economie vanwege de coronacrisis is uitstel van belastingen op energie.

23 maart 2020 | Door redactie

Op Prinsjesdag werden onder andere de plannen gelanceerd dat het kabinet de komende jaren schuift met de belasting van elektriciteit en gas. Daardoor wordt gas per saldo hoger belast en elektriciteit lager. Met ingang van 2020 is de belasting op gas in de eerste schijf (tot een uitstoot van 5.000 m3 per jaar) met € 0,04 per m3 omhoog gegaan. In de zes jaar daarna moet er telkens nog € 0,01 per m3 bij. De elektriciteitsbelasting daalt intussen dus juist.

Om liquiditeit in coronatijd te bevorderen uitstel heffing energiebelasting

Omdat veel ondernemingen nu moeite hebben met hun liquiditeit (tool), wil het kabinet de heffing van de energiebelasting voor ondernemingen in de 2e, 3e en 4e belastingschijf tijdelijk uitstellen. Datzelfde geldt voor de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE). Uit de opbrengst van die opslag op energieverbruik wordt de pot voor de duurzame energiesubsidie SDE+ deels gevuld. Die verdeling was altijd fifty-fifty tussen ondernemingen en burgers, maar dat is inmiddels veranderd naar twee derde voor ondernemers. Zij betalen daar nu dus meer aan mee. Door de coronacrisis hebben ondernemers nu juist een financiële buffer nodig. Vandaar dat het kabinet onderzoekt hoe de energieheffingen kunnen worden uitgesteld. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. Het plan staat in het Noodpakket banen en economie moet nog verder worden uitgewerkt.  Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Bijlagen bij dit bericht