Transportindicatie nodig bij najaarsronde SDE+

Vanaf dinsdag 29 oktober van 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur staat de najaarsronde van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie SDE+ open. Ook voor het najaar is € 5 miljard beschikbaar. Let er op dat er nieuwe regels gelden voor deze najaarsronde!

12 juli 2019 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2019 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De aanvraagronde is ook in het najaar weer verdeeld over 3 fases. In de eerste week van de openstelling kunnen organisaties alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot € 0,11 en € 0,13 per kWh.

Voor aanvraag najaarsronde transportindicatie nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt deze regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. Aanvragen van zo’n transportindicatie is nu nog niet mogelijk. Maar bij een subsidieaanvraag (tool) komt het nodige kijken, dus begin wel op tijd. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunt u uw aanvraag in het eLoket op RVO.nl alvast in concept klaarzetten. Hoe het er voorstaat met de projecten kunt u zien via de interactieve SDE-viewer. Daar zijn gegevens te vinden over (de voortgang van) projecten die al met SDE+ zijn gefinancierd.

SDE+ levert bijdrage aan Energieakkoord

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool).