Vergroening van panden tot energielabel C gaat te traag

Volgens de wet mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. Uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er nog veel bedrijfspanden niet voldoen aan deze eisen. Het tempo van vergroening ligt te laag.

29 januari 2021 | Door redactie

Volgens de nieuwste cijfers van RVO zouden er ongeveer 65.000 kantoren in Nederland moeten voldoen aan de label-C verplichting, maar daarvan is nu nog maar 38% goedgekeurd. Mogelijk is dit percentage nog te optimistisch ingeschat, omdat sommige labels zijn verstrekt voor een deel van een pand, maar het hele bedrijfspand nog onvoldoende scoort. Er moet dus tempo gemaakt worden. De Rijksoverheid heeft in het kader van een beter klimaat en milieu namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd waar de energielabel-C-verplichting een belangrijke stap in is.

Groei lijkt te stagneren, wat leidt tot kantoorsluiting

Het aantal panden met een goed label neemt wel sinds 2017 toe met 8%, maar die groei lijkt te stagneren. Als het tempo niet omhoog gaat, zullen op 1 januari 2023 een groot aantal bedrijfspanden toch hun deuren moeten sluiten. Nog steeds heeft 12% een geregistreerd label D of slechter. Er is voor 50% van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. Zodra die registratie wel heeft plaatsgevonden, zal een deel wel aan de verplichting voldoen, al is nog niet duidelijk hoe groot dat percentage is.

Informatie over energielabels op te vragen

Organisaties die willen weten welk energielabel bij hun pand hoort, kunnen die informatie gemakkelijk opvragen via RVO. Het register van energielabels staat op ep-online.nl. Let op: mocht uw organisatie een ‘groene’ slag hebben geslagen die voor een energiezuinige(r) pand zorgt, dan is een aanvraag voor een  nieuw label nodig. Deze stap wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat. Vergeet een juiste registratie niet, want er het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft extra financiële middelen ingezet om te handhaven.

Bijlagen bij dit bericht