Vergroening van panden tot energielabel C nu langzamer

Wie op 1 januari 2023 niet het juiste energielabel heeft voor zijn bedrijfspand, riskeert dat het pand niet langer als kantoorruimte gebruikt mag worden. En hoewel organisaties wel werken aan deze verplichting, voldoen nog veel bedrijfspanden nog niet, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

7 augustus 2020 | Door redactie

Niet ieder kantoor hoeft straks met een papiertje te kunnen wapperen waarop het C-label prijkt. Er zijn drie typen gebouwen uitgezonderd, namelijk bedrijfspanden waarvan minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een functie heeft als kantoor, monumenten en panden die binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd worden. Volgens de nieuwste cijfers van RVO zijn er op 1 juli 2020 97.000 kantoren in Nederland, waarvan 62.000 zouden moeten voldoen aan de label C-verplichting. Daarvan heeft 34% inmiddels het juiste label (ruim 21.000), dat is 2% meer dan een half jaar geleden. 12% (ruim 7.000) heeft een label D of slechter en dat is in het afgelopen half jaar onveranderd gebleven.

Coronacrisis levert mogelijk vertraging op

Uit de cijfers van RVO wordt duidelijk dat de eerste 3 jaar (2012-2014) er nauwelijks gewerkt is aan de vergroening van panden, die komt pas vanaf 2014 op gang met een sterkere stijging vanaf 2016. Het laatste half jaar lijkt de vergroening te stagneren. Mogelijk speelt de coronacrisis (tool) de ondernemers hierbij parten. Toch zal er doorgewerkt moeten worden. De Rijksoverheid heeft namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is en deze verplichting is een belangrijke stap in de juiste richting voor een beter klimaat en milieu.

Vergeet niet (opnieuw) het juiste energielabel te registreren

Lang niet iedere onderneming weet welk energielabel bij haar pand hoort. Gelukkig is die informatie makkelijk op te vragen via RVO. Het register van energielabels staat op ep-online.nl. Heeft een onderneming maatregelen doorgevoerd die voor een energiezuinige(r) pand zorgen, dan is een aanvraag voor een  nieuw label nodig. Deze stap wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat.