Vragen over: het MVO-keurmerk

Vandaag de dag kunt u eigenlijk niet meer om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heen. Is MVO een speerpunt van uw organisatie, dan wilt u dit natuurlijk naar buiten toe uitdragen. Met een MVO-keurmerk laat u uw duurzaamheid zien aan de buitenwereld. Een keurmerk moet u natuurlijk eerst zien te verdienen.

24 december 2019 | Door redactie

Waarom een MVO-keurmerk? 

Door te kiezen voor een keurmerk voert u systematisch verbeteringen door, maakt u duurzaamheid concreet en creëert u bewustzijn bij uw werknemers. Bij alle keurmerken krijgt u te maken met audits. Het continu voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden brengt extra administratieve lasten met zich mee. Uiteraard levert het voldoen aan een MVO-keurmerk u ook veel op.

Waar zijn MVO-keurmerken voor? 

Op het gebied van MVO zijn er keurmerken voor ondernemingen, producten en thema’s. Het gaat bij MVO-keurmerken om het voldoen aan normen op het gebied van:

  • behoorlijk bestuur;
  • arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld veiligheid);
  • eerlijk zakendoen (bijvoorbeeld naleving van regels);
  • mensenrechten (bijvoorbeeld uitbanning van kinderarbeid);
  • milieu (bijvoorbeeld grondstoffen en uitstoot); en
  • betrokkenheid bij en ontwikkeling van de maatschappij.

Welke MVO-keurmerken zijn er zoal? 

Voorbeelden van bekende algemene MVO-keurmerken zijn:

  • De MVO Prestatieladder: met dit keurmerk bewijst u dat uw managementsysteem voldoet aan bepaalde MVO-criteria. De MVO Prestatieladder is samengesteld op basis van de internationale richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en het Global Reporting Initiative (GRI). Bij de MVO Prestatieladder wordt een organisatie beoordeeld aan de hand van 33 MVO-indicatoren.
  • De IMA MVO Norm: met dit keurmerk kunt u aantonen dat u voldoet aan onder andere de kwaliteitseisen die overeenkomen met de richtlijnen voor de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001) en de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem (ISO 14001).
  • De MVO-wijzer: dit is een MVO-certificaat voor het mkb. De MVO-Wijzer heeft de internationale ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties vertaald voor het Nederlandse mkb. Met dit instrument kan een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/of een MVO-certificering worden uitgevoerd.

Bijlagen bij dit bericht