VERDIEPINGSARTIKEL

Energielabel C de norm vanaf 2023

Nieuwe wetgeving krijgt doorgaans de nodige aandacht in de media. De uitzondering hierop lijkt de aankomende verplichting dat kantoorpanden per 2023 energielabel C of beter moeten hebben. Lang niet iedere organisatie is zich hiervan bewust. En dat kan nog een probleem worden, want wie op 1 januari 2023 niet het juiste energielabel heeft, riskeert dat het pand niet langer als kantoorruimte gebruikt mag worden.


2 mei 2019 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Nog een paar jaar en panden met energielabel D of lager mogen geen dienst meer doen als kantoorgebouw. Dat is wat de overheid voor ogen heeft: de wet die dit mogelijk maakt, is eind 2018 aangenomen. 1 januari 2023 wordt de dag des oordeels voor energieslurpende kantoorpanden. Ieder pand dat groter is dan 100 vierkante meter moet per die datum minimaal energielabel C hebben, tenzij de kantoorruimte in één van de uitzonderingscategorieën valt.

Nederland in 2050 energieneutraal

De regel is nog niet in beton gegoten, maar u kunt erop rekenen dat deze wetswijziging doorgang vindt. De Rijksoverheid heeft namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is en deze verplichting is een belangrijke stap in de juiste richting. Ook zorgt energielabel C of hoger dat werknemers een gunstiger en comfortabeler werkklimaat krijgen, wat een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Drie uitzonderingen

Niet ieder kantoor hoeft straks met een papiertje te kunnen wapperen waarop het C-label prijkt. Er zijn drie typen gebouwen die uitgezonderd zijn van de verplichting:

  • Minder dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een functie als kantoor. De wet definieert een kantoorpand namelijk als een gebouw waarin de gebruiksoppervlakte met kantoorfunctie in vierkante meters groter is dan de afzonderlijke andere functies in dat gebouw. Een appartementengebouw waarin zich een paar kantoren van bedrijven bevinden, hoeft dus niet energielabel C te hebben.
  • Het gebouw is een monument. Hierbij worden de criteria aangehouden zoals beschreven in de Monumentenwet of een lokale monumentenverordening. Beschermde stads- of dorpsgezichten moeten overigens wél aan de labelverplichting voldoen.
  • Het pand staat op de lijst om binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd te worden.

Welk letter van het alfabet?

Lang niet iedere organisatie weet welk energielabel bij haar pand hoort. Gelukkig is die informatie makkelijk op te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het register van energielabels vindt u op ep-online.nl. Om het energielabel van een kantoorgebouw op te vragen, moet u zich wel eerst registreren.

Sancties

Als het nú 2023 was, zou een groot deel van de Nederlandse kantoorpanden gesloten moeten worden. Of het nu onwetendheid is of een fraai staaltje struisvogelgedrag, feit is dat het leeuwendeel van de Nederlandse kantoorpanden nog lang niet over het juiste energielabel beschikt. Mocht uw kantoorpand op 1 januari 2023 niet aan de verplichting kunnen voldoen, dan kunt u sancties verwachten. Een dwangsom ligt voor de hand, maar in het uiterste geval mag het pand wellicht niet meer als kantoor fungeren en moet uw organisatie op zoek naar een ander onderkomen.

Sommige bedrijven met een eigen pand zien ‘2023’ als de verre toekomst, andere organisaties in onvoldoende duurzame huurpanden gaan ervan uit dat de eigenaar van het pand dit wel tijdig regelt. Ongeacht de redenen: als het 2023 is en de zaakjes zijn niet op orde, hebben ook hurende organisaties een probleem: hun continuïteit loopt dan mogelijk gevaar.

Pandeigenaar heeft verplichtingen

Is uw organisatie ook huurder van het pand en geen eigenaar, dan bent u dus in principe niet verantwoordelijk. Het is echter wel heel belangrijk dat u de eigenaar wijst op zijn verplichtingen, gezien het grote belang dat uw organisatie heeft in het verhaal. Of uw organisatie nu zelf de eigenaar is of slechts de huurder, het is van belang dat er tijdig maatregelen worden genomen. Zo kan de eigenaar van het pand in het register van QBISnl (qbis.nl/zoeken/hoofd/Energie-advies) makkelijk een gecertificeerde adviseur vinden die weet wat er nodig is om in aanmerking te komen voor energielabel C.

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden

Ook zijn er verschillende subsidies waarvan pandeigenaren gebruik kunnen maken. Dat zijn de subsisdies:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
  • MIA en Vamil.

Al deze financiële regelingen zijn aan voorwaarden gebonden. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo. nl) kunt u per subsidie de voorwaarden vinden.

Vooruitkijken

De duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid zullen niet in 2023 voltooid zijn. Het zou zomaar kunnen dat tegen het jaar 2030 energielabel A verplicht gesteld wordt voor álle panden. Mocht uw organisatie nu nog bekijken welke aanpassingen nodig zijn om aan de C-verplichting van 2023 te voldoen, dan zou u dus ook nóg wat verder vooruit kunnen kijken. En als uw pand op dit moment al een C, B of A-label heeft, zou u ook alvast kunnen bekijken of dat toekomstbestendig is. U hoeft dan voor 2023 in principe geen aanpassingen te doen, maar aangezien het de bedoeling is dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn, kunt u erop rekenen dat ook uw organisatie een keer aan de bak moet. En dan kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Zelfs als u kunt pronken met energielabel A, is het niet gek als u het verbruik van uw pand onder de loep neemt.

Nieuw energielabel na maatregelen

Heeft uw organisatie maatregelen doorgevoerd die voor een energiezuinige kantooromgeving zorgen, vergeet dan niet om een nieuw label aan te vragen. Deze stap wordt nog wel eens over het hoofd gezien, en het zou zonde zijn als uw kantoorpand een D-label heeft, maar in werkelijkheid energielabel C verdient. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatrelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat. Schakel dus na het nemen van maatregelen opnieuw een energieadviseur in om een nieuw label op te laten stellen. Pas dan is de cirkel rond.