VERDIEPINGSARTIKEL

Zakelijke dienstverlening en duurzaamheid

Steeds meer zakelijke dienstverleners willen op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde creëren voor hun klanten, werknemers en de maatschappij. Dit betekent waardecreatie die verder gaat dan alleen winstgevendheid op financieel gebied. Dat duurzaam ondernemen hoog op de kalender staat, heeft alles te maken met internationale klimaatdoelstellingen.


25 augustus 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Ferdy van Beest, directeur Data Proposities en Integrated Reporting bij Flynth adviseurs en accountants, e-mail: ferdy.vanbeest@flynth.nl, www.flynth.nl


Het onlangs verschenen nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, bevestigt nog een hoe urgent ‘groen ondernemen’ is. Uit het rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. Eind april 2021 lanceerde de Europese Unie de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de tot dan toe geldende Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vervangt en van toepassing is op driekwart van de economie. Binnen Nederland geldt dit voor circa 1.000 ondernemingen.

EU-klimaatdoelstellingen hebben een grote impact op hoe u zakendoet

Ook het Klimaatakkoord en de EU-klimaatdoelstellingen hebben een grote impact op hoe u zakendoet en hoe u uw bedrijfsinformatie aan de buitenwereld presenteert. Want een ver-van-uw-bedshow is maatschappelijk verantwoord ondernemen het al lang niet meer.

Ook Nederlandse wet- en regelgeving komen naderbij. Denk maar eens aan de wet die per 1 januari 2023 ingaat waarin bepaalt is dat uw bedrijfspand het energielabel C moet hebben. 

Niet-financiële informatie in het jaarverslag

Ook voor financials ligt er steeds nadrukkelijker een taak weggelegd bij groener ondernemen. Niet alleen in de wijze van rapporteren, maar ook in zakelijk advies. Zo wijst de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) erop dat het belangrijk is dat ondernemingen transparant zijn over de risico’s en kansen die klimaatverandering voor hen heeft.

AFM wijst op belang van niet-financiële data 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt ondernemingen ten zeerste aan de aanbevelingen van de TCFD te volgen bij het opnemen van de niet-financiële informatie in hun bestuursverslag en financiële verslaggeving. En hierop wordt steeds vaker gecontroleerd.

Gegevens uit de niet-financiële verklaring

In de niet-financiële verklaring vindt u in ieder geval:

 • een korte beschrijving van het bedrijfsmodel van de onderneming;
 • een beschrijving van het beleid van de onderneming op het gebied van milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping, waaronder de toegepaste zorgvuldigheidsprocedures;
 • de resultaten van het beleid;
 • niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteiten;
 • de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de hierboven genoemde kwesties, in verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Denk hierbij aan zakelijke betrekkingen, producten of diensten die waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden, en hoe de onderneming deze risico’s beheert.

Adviseren over duurzaamheidsdoelstellingen

Ook de Verenigde Naties heeft duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s). In totaal zijn er 17 vastgesteld. U hoeft niet per se alle 17 doelstellingen uit te werken. Als kleine of lokale onderneming kunt u nauwelijks een bijdrage leveren aan de wereldwijde armoede. Maar u kunt wel bijdragen aan een betere wereld en een beter klimaat en milieu door te zorgen voor:

 • meer gelijkheid van beide geslachten;
 • aandacht voor diversiteit en inclusiviteit binnen uw personeelsbestand waardoor betere afwegingen in besluitvorming worden gemaakt;
 • afdoende werk en groei;
 • het stimuleren van duurzame en verantwoorde consumptie en productie.
Vooral ondernemers kunnen het verschil maken in de overgang naar duurzaamheid

In de huidige veranderingen binnen onze maatschappij heeft iedereen een rol. Vooral ondernemers, met hun grotere impact, kunnen het verschil maken in die overgang naar duurzaamheid. Zij zijn het fundament van de lokale economie.

Tips voor een duurzame dienstverlening

Steeds meer zakelijke dienstverleners willen een motor zijn van een duurzamere economie voor de toekomstbestendige uitdagers. De grootste impact die uw onderneming heeft op de maatschappij, komt voort uit de dienstverlening voor uw klanten. Hoe komt u tot een ‘groenere’ dienstverlening? Enkele handige tips:

 • Daag uw klanten uit met een duurzame toekomst in gedachten.
 • Geef ze inzicht en maak vertrouwen mogelijk.
 • Voeg betrouwbaarheid toe bij verantwoordingen. Blijf onafhankelijk, objectief en integer.
 • Ondersteun uw klanten bij lastige vraagstukken.

Solide financiën en een goede bedrijfsvoering zijn cruciaal als u een grote impact wil maken en waarde wilt creëren. Probeer ook vanuit de interne bedrijfsvoering van uw eigen onderneming continu een positieve impact te hebben op de wereld om u heen. Niet alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook om zelf waardevolle ervaringen op te doen die u weer kunt delen met uw klanten.

Selectie van duurzame doelen

U kunt zelf bepalen welke doelen uw eigen onderneming gaat nastreven. Dat hangt natuurlijk ook samen met uw functie of de aard van uw onderneming. Zo zal het handelen van zakelijke dienstverleners meer impact hebben op onderstaande SDG’s dan op de overige van het 'rijtje van 17':

SDG 8: oog voor eerlijk werk, werknemers en economische groei

Zakelijke dienstverleners kunnen via hun diensten ervoor zorgen dat hun klanten zich kunnen focussen op het laten floreren van hun onderneming. Om zowel op de korte als de langere termijn te blijven presteren is het essentieel om te investeren in het aantrekken en behouden van goede werknemers.

Investeer in een gezonde werkomgeving

Denk hierbij aan het bieden van een gezonde werkomgeving. Dit vraagt onder meer om een investering in de vitaliteit van uw werknemers, maar ook in hun ontwikkeling. Door werknemers een goede werkplek te bieden, dicht bij hun woonplaats, draagt u ook bij aan een gezonde lokale economische groei.

Thuis werken vermindert CO2-uitstoot

Lokaal ondernemerschap is een van de hoekstenen van de maatschappij, waarbij ondernemingen toekomstbestendig ondernemen en op een duurzame manier waarde creëren. Eén van de lessen uit de coronacrisis: thuis werken! Dat scheelt CO2 uitstoot per auto of trein. Als thuiswerken een optie is, heeft uw onderneming ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Ondernemers zijn het fundament van de lokale economie, die met hun relatief grote impact het verschil maken in de overgang naar een duurzame economie. Zakelijke dienstverleners zijn in de positie om ondernemers te begeleiden bij hun duurzaamheidsambities. Zo kunnen bijvoorbeeld zakelijke dienstverleners hun klanten niet alleen bijstaan in de zakelijke kant van het ondernemersbestaan, maar ook juist in de menselijke kant door betrouwbaarheid toe te voegen aan het eerlijk zakendoen.

SDG 13: Klimaatactie

Voor heel veel ondernemingen bestaat een belangrijk deel van de negatieve milieu-impact uit de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onder andere energieverbruik. Wilt u de negatieve impact op mens, milieu en de maatschappij nog meer beperken? Let dan op hoe u uw diensten bij uw klanten brengt. Dit kan door uw energie- en papiergebruik terug te dringen, maar bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat u bij het bezoeken van uw klanten zo min mogelijk CO2-uitstoot veroorzaakt.

Investeer in elektrische auto's

Investeer in elektrische auto’s die rijden zonder fossiele brandstoffen. Ook uw energieverbruik kunt u verder terugdringen door onder meer schone energie in te kopen of door uw energie zelf op te wekken. Investeer in zonnepanelen en in het eerdergenoemde, binnenkort verplichte energielabel C van uw kantoor.