Aanscherping energiebesparingsplicht op komst

24 juni 2022 | Door redactie

Als onderdeel van de ‘maatregelen voor energiezekerheid’ roept het kabinet huishoudens én ondernemingen op om energie te besparen. Maar tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan een aanscherping van de energiebesparingsplicht voor ondernemingen.

Het kabinet heeft het zogeheten ‘Bescherm- en Herstelplan Gas’ in werking gezet. Daarmee zijn de eerste maatregelen genomen die een eventueel gastekort in de winterperiode moeten helpen voorkomen. Momenteel is er nog geen sprake van een tekort.

Kabinet: maak energiebesparing prioriteit

Onderdeel van de maatregelen is een dringende oproep aan huishoudens en ondernemingen om zo veel mogelijk energie te besparen ‘en dit prioriteit te geven’. Dit onder het motto: wat Nederland niet verbruikt hoeven we ook niet op te wekken of te importeren. Om het mkb te helpen bij energiebesparing (vraag & antwoord) komt de overheid binnenkort met onder meer een online besparingswijzer.
Voor ondernemingen blijft het niet bij een dringende oproep. Minister Rob Jetten van Klimaat meldt dat er ook gewerkt wordt aan een aanscherping van de zogeheten energiebesparingsplicht voor ondernemingen. Ook zou er meer capaciteit komen voor de handhaving op die plicht, die het bedrijfsleven onder meer moet aansporen tot klimaatneutraal ondernemen. Hoe de aanscherping er precies uit komt te zien moet later nog blijken. Jetten stuurt hierover nog een aparte brief vóór de Tweede Kamer met zomerreces gaat (dat is vanaf 8 juli).

Energiebesparingsplicht en energielabel kantoren

De energiebesparingsplicht geldt voor ondernemingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Zij zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook moeten zij bij uitvoerder RVO melden wat ze aan maatregelen hebben genomen. Deze plicht geldt al een tijdje, maar met de handhaving lijkt het vooralsnog mee te vallen. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. De energiebesparingsplicht is overigens niet de enige ‘groene plicht’ die ondernemingen hebben (artikel). Zo moeten veel kantoorpanden vanaf 2023 verplicht minimaal een energielabel C hebben.