CO2-schijfgrenzen auto omlaag, tarief omhoog

21 september 2021 | Door redactie

In de Prinsjesdagplannen vraagt het demissionaire kabinet op diverse plekken aandacht voor klimaat en milieu. Daar valt ook de vermindering van CO2-uitstoot door personenauto’s onder. Vanaf 2022 gaan de CO2-schijfgrenzen omlaag en de tarieven omhoog.

De CO2-uitstoot van de personenauto vormt de grondslag van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). In het kader van de klimaatdoelstellingen moet de CO2-uitstoot zo snel mogelijk omlaag voor een beter klimaat en milieu. In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 staat al vast dat de CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd moeten worden en de schijftarieven met 2,35% verhoogd. Zo sluit de belastinggrondslag aan bij de (verwachte) gemiddelde CO2-vermindering van nieuwverkochte conventionele personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.

Eerst indexatie, daarna verhoging tarief met 2,35%

De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet, worden voor het jaar 2023 en verder eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 2,35% om de belastingopbrengst te laten aansluiten op de (verwachte) CO2-daling. Doordat de grondslag lager wordt, is dit percentage wat hoger dan het percentage waarmee de schijfgrenzen worden aangepast. Zo blijft de bpm constant.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.