Duurzaamheid van Nederlandse ondernemingen stagneert

8 februari 2022 | Door redactie

Van het bedrijfsleven in Nederland is op dit moment 15,4% duurzaam. Dat is een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. Hoewel het bedrijfsleven dus voortgang heeft geboekt op het gebied van duurzaamheid ligt het tempo volgens MVO Nederland nog te laag.

De Nieuwe Economie Index (NEx) is een cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie. De NEx van 15,4% is het gemiddelde van zeven thema’s die allemaal een eigen score krijgen. De NEx-scores voor 2022 zijn als volgt:

  • nieuwe rijkdom, met waarden als gezondheid en tevredenheid (6,5%);
  • echte prijzen (18,2%);
  • transparante ketens (7,4%);
  • inclusief ondernemen (39,8%):
  • groene energie (10,5%);
  • biodiversiteit (12,4%);
  • circulaire economie (12,9%).

Inclusief ondernemen en groene energie

De hoogste score in de NEx 2022 is voor inclusief ondernemen. Deze ontwikkeling komt vooral door wetgeving die per 1 januari 2022 van kracht is en voorschrijft dat 33% van de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen uit vrouwen moet bestaan en dat deze ondernemingen ook moeten rapporteren over hun ambities op dit vlak. Concrete wetgeving voor andere thema’s zou het gewenste effect kunnen hebben. Het effect van de coronapandemie is afgelopen jaar vooral te zien bij het thema groene energie, waarvan de NEx-score dit jaar met 2,6 procentpunt steeg. Het totale energieverbruik in Nederland daalde en het aandeel hernieuwbare energie nam fors toe. Daarnaast maakten de lockdowns het verbruik van motorbrandstoffen fors lager. De stijging van de NEx komt dus deels door de lockdowns.

Core and More

Ondernemingen kunnen in een geïntegreerd jaarverslag (tool) rapporteren over zowel hun financiële als niet-financiële resultaten, onder andere op het gebied van klimaat en milieu. Een beknopt geïntegreerd jaarverslag is het ‘Core and More’-jaarverslag.

Meer informatie over integrated reporting vindt u in de toolbox Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen.