Extra budget voor energiebesparende maatregelen

16 december 2021 | Door redactie

Ondernemingen die willen investeren in energiebesparing kunnen een beroep doen op de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De nieuwe coalitie wil het budget voor de EIA per 2023 structureel verhogen met € 50 miljoen. Voor de MIA en de Vamil geldt vanaf 2025 een structurele verhoging van € 30 miljoen.

De extra investeringen die in het Coalitieakkoord 2021-2025 zijn opgenomen moeten leiden tot extra investeringen op het gebied van klimaat en milieu. De EIA moet investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie stimuleren. Naast de gebruikelijke afschrijving voor de energie-investering mag een onderneming door de EIA een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2021 was de aftrek 45,5%. Om voor de EIA in aanmerking te komen moet de investering voldoen aan de omschrijving onder één van de codes op de Energielijst.

Minder belasting door snellere afschrijving
De MIA en de Vamil zijn bedoeld voor ondernemingen die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de MIA kan wel tot 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Een onderneming kan met de Vamil een investering op een willekeurig moment afschrijven. Deze is beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven hoeft een onderneming minder belasting te betalen in het desbetreffende jaar. Om voor de MIA of Vamil in aanmerking te komen, moet het desbetreffende bedrijfsmiddel op de Milieulijst staan.

Hogere percentages voor de MIA
De MIA kent nu drie percentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. De MIA en Vamil worden vaak gecombineerd. De Vamil-regeling kan ook naast de EIA worden gebruikt, maar de combinatie EIA en MIA is niet toegestaan.

Bijlagen bij dit bericht