Subsidieregeling Verduurzaming MKB tijdelijk stopgezet

22 juli 2022 | Door redactie

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een subsidieregeling voor mkb’ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Zij kunnen 80% van de advieskosten over verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd krijgen. Om misbruik tegen te gaan is de subsidieregeling tijdelijk stopgezet.

Energiebesparing en klimaatneutraal ondernemen staan hoog op de agenda, zeker nu. Voor sommige ondernemingen geldt zelfs een energiebesparingsplicht. Omdat het best lastige materie is hoe een onderneming energie kan besparen, is advies nodig. Dat kost geld. Om ondernemers toch te stimuleren zich te laten adviseren is de SVM in 2021 in het leven geroepen. Ondernemers kunnen met deze subsidie 80% van de advieskosten terugvragen met een maximumbedrag van € 2.500.

Laagdrempeligheid van de subsidieregeling leidde tot misbruik

De regeling is destijds bewust zo simpel en laagdrempelig mogelijk gemaakt zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet onnodig allerlei administratie hoeven bij te houden. Maar deze eenvoud heeft enkele energie-adviseurs gebracht tot het oneigenlijk gebruik van de regeling. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komen hierover de laatste twee maanden steeds meer signalen binnen. Daarom heeft het kabinet per 14 juli besloten de regeling tijdelijk stop te zetten. Tijdelijk, want er wordt gekeken naar eenzelfde soort regeling met hogere kwaliteitseisen zodat oneigenlijk gebruik niet meer voorkomt. Energiebesparing blijft namelijk urgent. Het blijft wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor kosten die gemaakt zijn voor advies over verduurzaming voor 14 juli 2022. Het kabinet heeft als doel de verbeterde regeling in het najaar weer te kunnen heropenen.