Wat wil de OR nu écht met het milieu?

5 oktober 2022 | Door redactie

De absurd hoge energierekening als gevolg van de prijsstijging voor het gas, maken dat veel organisaties versneld overstappen op verduurzaming. De ondernemingsraad (OR) kan de bestuurder daarbij ondersteunen en zo ook de zorg van de organisatie voor het milieu stimuleren.

De afgelopen jaren is de aandacht voor het klimaat wereldwijd flink toegenomen. Door klimaatonderzoeken, protestacties en inmiddels ook door zichtbare veranderingen in het klimaat  zelf, zoals temperatuurstijging, bosbranden en overstromingen, is het nog duidelijker dat er iets moet gebeuren. De stijging van de gasprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne vergroot voor veel organisaties nu echter de urgentie om daadwerkelijk maatregelen te treffen om klimaatneutraal te ondernemen. Als de bestuurder het goed aanpakt, kan het klimaatbeleid een win-win-winsituatie worden: goed voor de organisatie, goed voor werknemers en goed voor het milieu. De OR moet de zorg voor het milieu binnen de organisatie bevorderen (artikel) (artikel 28, lid 4 WOR)

OR moet het begrip milieu afbakenen

Voor de OR zijn er in feite twee startpunten te onderscheiden:

  • De OR ontvangt een advies- of instemmingsvraag van de bestuurder over het milieubeleid (artikel 25, lid 1l WOR).
  • De OR neemt zelf het initiatief en agendeert het onderwerp voor het overleg met de bestuurder (artikel 23, lid 2 WOR) of schrijft een voorstel voor bijvoorbeeld een energiebesparende maatregel (artikel 23, lid 3 WOR).

Voordat de OR daarmee aan de slag gaat, is het verstandig om eerst te bepalen waar de OR zich op wil richten. ‘Milieu’ is namelijk een breed begrip. Er zijn volop raakvlakken met klimaattransitie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid, maar wat vindt de OR belangrijk en waar wil de OR écht werk van maken? Hoe beter de OR het onderwerp afbakent, hoe gerichter de raad met de bestuurder in gesprek kan gaan en hoe groter de kans op concrete vervolgstappen.

OR moet verbetering milieu zorgvuldig plannen

Ook is het slim dat de OR afspraken maakt over de aanpak en de taakverdeling binnen de OR. Het milieubeleid verbeteren kan een behoorlijke kluif zijn en de OR moet de beschikbare tijd ook besteden aan ander OR-werk. De OR-leden moeten dus onderling duidelijke afspraken maken over wie wat doet en hoe de tijdsplanning eruit ziet. De OR hoeft dit niet alleen te doen en kan ook partners binnen de organisatie inschakelen zoals de afdelingen HR, communicatie, vastgoed of facilitaire zaken.