Werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan

28 juli 2022 | Door redactie

Werkgevers gaan ver om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Dit hoeft niet altijd alleen maar ten goede te komen van (potentiële) werknemers. Sommige organisaties bieden arbeidsvoorwaarden aan die ook bijdragen aan de eigen klimaatdoelstellingen.

Zo mogen werknemers van softwarebedrijf AFAS bij hun werkgever tegen gunstige voorwaarden maximaal € 25.000 lenen om hun koophuis te verduurzamen. AFAS noemt de hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie als belangrijke drijfveer voor het klimaatfonds; werknemers krijgen zo de kans om hun maandlasten te verlagen. Ook hoopt AFAS hiermee een grote stap te maken in de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. Van werknemers die gebruik willen maken van het klimaatfonds, wordt eerst de kredietwaardigheid getoetst. De lening moet binnen tien jaar worden afgelost, tegen 2,9% rente.

Budget moet bijdragen aan verduurzaming

Ook Achmea gaat werknemers stimuleren om te verduurzamen. Om invulling te geven aan de ambitieuze klimaatdoelen van de verzekeraar, bepaalt de nieuwe cao dat elke werknemer vanaf 2023 een klimaatbudget van € 2.500 netto krijgt. Dit budget kunnen werknemers besteden aan producten of diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee de verbetering van het klimaat. Daarbij valt te denken aan isolatie van een woning, een energiezuinige wasmachine of simpelweg een fiets. Ook is het voor de werknemers een optie om te beleggen in een groen beleggingsfonds. Achmea geeft werknemers drie jaar de tijd om het klimaatbudget uit te geven.

Hogere kilometervergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer

Een ander initiatief is de Groene Arbeidsovereenkomst. Aan de hand van dit voorbeeldcontract kunnen werkgevers duurzame afspraken (tool) maken met werknemers en zo (deels) aan de eigen klimaatdoelstellingen voldoen. Dit kan gaan om afspraken zoals:

  • het planten van een boom in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij overwerk of het behalen van doelstellingen;
  • meer vakantiebijslag en extra vakantiedagen voor werknemers die ervoor kiezen om met een duurzaam transportmiddel (bijvoorbeeld de trein of fiets) op vakantie te gaan;
  • een hogere kilometervergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer dan voor woon-werkverkeer per auto.

Om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen, moet de werkgerelateerde personenmobiliteit in 2030 één megaton CO2 minder uitstoten. Werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten vanaf 1 januari 2023 mogelijk jaarlijks verplicht rapporteren over de zakelijke kilometers van werknemers.

Bijlagen bij dit bericht