Werkgevers moeten CO2-uitstoot verminderen

21 april 2022 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2023 worden werkgevers met minimaal 100 werknemers mogelijk verplicht jaarlijks te rapporteren over het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Doel is dat werkgebonden personenmobiliteit in 2030 één megaton CO2 minder uitstoot.

De CO2-reductie van een megaton is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord en een opstap naar volledig CO2-vrij vervoer in 2050. Om het doel van 2030 te realiseren, heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer een ontwerpbesluit aangeboden dat het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit wijzigt. De maatregel had eigenlijk dit jaar al in moeten gaan, maar liep vertraging op.

Wettelijke norm als stok achter de deur

De ten doel gestelde CO2-winst is een gezamenlijk doel voor de ongeveer 8.000 organisaties in Nederland met minimaal 100 werknemers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort op basis van de aangeleverde rapportages of de reductie in 2030 gehaald wordt. Als in 2025 blijkt dat de CO2-uitstoot niet onder het emissieplafond is gebleven of als er geen dalende lijn te zien is, volgt er voor grote werkgevers een verplichte norm die de uitstoot per zakelijke kilometer maximeert (96 gram per kilometer). Het woon-werkverkeer valt hier nog niet onder; hiervoor is nieuwe regelgeving nodig.
Het was de bedoeling om de wettelijke norm direct in werking te laten treden. Maar omdat veel werkgevers al bezig zijn met het verduurzamen van hun mobiliteit en omdat de effecten van de coronacrisis nog niet duidelijk zijn (thuiswerken scheelt CO2-uistoot), houdt de staatsecretaris op verzoek van werkgevers de wettelijke norm als stok achter de deur.

Regeldruk werkgever wordt zo laag mogelijk gehouden

De privacy van de individuele werknemers wordt beschermd. Zo rapporteren werkgevers geen persoonsgegevens, maar alleen jaartotalen van gereden kilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.
Veel werkgevers hebben de gevraagde gegevens al in huis als onderdeel van de zakelijke mobiliteitsregelingen die ze hebben met hun werknemers. Het ministerie zorgt dat ook werkgevers die deze middelen nog niet hebben, hier de beschikking over krijgen, zodat de regeldruk bij werkgevers niet te hoog wordt. Bovendien komt er een digitaal platform voor de rapportage en de berekeningen van de CO2-uitstoot.