Zo krijgt OR steun van achterban voor zorg milieu

21 oktober 2022 | Door redactie

Wil de ondernemingsraad (OR) de zorg voor het milieu op de kaart zetten of met de uitvoering van een concreet plan aan de slag, dan is de betrokkenheid en steun van de achterban van groot belang. Hoe betrekt de OR de achterban bij klimaatneutraal ondernemen?

Eén van de taken van de OR is om de zorg voor het milieu binnen de organisatie te bevorderen (artikel) (artikel 28, lid 4 WOR). Voordat de OR daarmee aan de slag gaat, is het van belang dat de raad zich afvraagt wat de OR nu écht wil met het milieu. Is dat eenmaal helder, dan kan de OR het onderwerp milieu op de agenda zetten en onder de aandacht brengen van de bestuurder. Het kan dan wel eens een uitdaging zijn om de bestuurder te overtuigen van de noodzaak om daadwerkelijk met een betere zorg voor het milieu aan de slag te gaan. Het helpt de OR daarom als ook de achterban erbij betrokken is en blijft.

De aandacht voor het milieu vasthouden

De OR kan de aandacht van de werknemers voor het milieu en klimaat vasthouden door het onderwerp klimaatneutraal ondernemen structureel onder de aandacht te brengen. Dat kan op verschillende manieren. De OR kan daarbij kiezen voor de opties die het beste passen bij de bedrijfsvoering en -cultuur: 

  • Plaats een milieu-ideeënbus.
  • Reik een ludieke beloning uit voor goede milieu-ideeën.
  • Stel een milieu- en klimaatcommissie in waarin werknemers en OR-leden plaatsnemen.
  • Organiseer themabijeenkomsten (eventueel in samenwerking met de HR-afdeling).
  • Zet regelmatig een poll uit met een milieuvraagstuk.
  • Verspreid goede praktijkvoorbeelden (hoe pakken andere organisaties het aan?).
  • Laat met regelmatige nieuwsflitsen zien wat er gebeurt met de input van de werknemers.