Klimaatneutraal ondernemen

Slechtgeïsoleerde kantoorpanden, apparatuur en auto's van de zaak; het is onvermijdelijk dat uw bedrijfsactiviteiten impact hebben op het milieu. Natuurlijk wilt u het milieu zo veel mogelijk sparen. Met bewust inkopen, recyclen en medewerkers op hun gedrag wijzen, kunt u uw steentje bijdragen. Maar daar neemt de overheid geen genoegen mee; die verwacht nog meer van uw organisatie. De Nederlandse klimaatambities zijn aanzienlijk.

Voor andere informatie gerelateerd aan klimaatneutraal ondernemen kunt u terecht op de volgende pagina's: 

Strenge regels voor klimaatneutraal ondernemen

De overheid heeft ondernemen met oog voor mens en klimaat zo hoog in het vaandel staan dat er allerlei regelingen en subsidies in het leven zijn geroepen waar uw onderneming van kan profiteren. Maar er is ook wetgeving die strenge regels voorschrijft voor klimaatneutraal bodem-, lucht-, water-, afval- en energiegebruik, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaatakkoord.

 

Wat houden de MIA en de Vamil precies in?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 11-01-2023

Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke...

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 11-01-2023

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

Jaarverslag en jaarrekening | Publicatiedatum 19-05-2022

Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag?

Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 31-05-2022

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van...

Zorg voor milieu verankeren in organisatie

Klimaatneutraal ondernemen 9 minuten | 21-10-2022

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

Profijt van milieumaatregelen

Klimaatneutraal ondernemen 8 minuten | 21-10-2022

Bestuurders zijn soms huiverig om milieumaatregelen te treffen, omdat dit flinke kosten met zich mee kan brengen. Er zijn echter allerlei su...

Regelingen en subsidies die u helpen bij energiebesparing...

Klimaatneutraal ondernemen Publicatiedatum 26-09-2022

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Energielabel C voor kantoren

Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum 19-05-2022

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De eigenaar van het kantoorpand...

OR & de zorg voor het milieu

Ondernemingsraad Publicatiedatum 11-01-2022

Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. Bij...

Keurmerken op kantoor

MVO Publicatiedatum 15-08-2019

Onder duurzaam werken valt ook het aanschaffen van apparatuur die zuinig is en geproduceerd met zo min mogelijk milieubelasting. Keurmerken kunnen u helpen een goede...

Heeft u een vraag over Klimaatneutraal ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Klimaatneutraal ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie