Klokkenluidersregeling

Sinds 23 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd.  Klokkenluiders steken hun nek uit door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Het levert de organisatie meestal veel negatieve publiciteit op.

Een klokkenluider trekt niet aan de bel om er zelf beter van te worden, maar om te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. De informatie die een klokkenluider naar buiten brengt, hoeft echter niet per se waar te zijn. Hij kan ook sterk overdrijven of zelfs onjuiste informatie naar buiten brengen.

Het luiden van de noodklok is niet zonder zonder risico voor de klokkenluider zelf. Vaak raakt de arbeidsrelatie verstoord en kan de klokkenluider te maken krijgen met pesterijen, overplaatsing of ontslag. 

 

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 14-02-2023

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?  

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 04-07-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Maatregelen nemen tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen mag toch niet?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 11-06-2020

Onlangs kwam in het nieuws dat tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen maatregelen zijn genomen. Dat mag toch niet?

De Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden

Klokkenluidersregeling 6 minuten | 11-04-2023

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) is in werking getreden en heeft de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen. Dat betekent onder meer d...

Wet bescherming klokkenluiders beschermt melders van misstanden

Klokkenluidersregeling 6 minuten | 09-02-2023

Ruim drie jaar geleden bereikten de lidstaten van de Europese Unie (EU) een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden...

Fraude voorkomen met een risicoanalyse

Fraude 10 minuten | 30-04-2021

Met een risicoanalyse kunt u zwakke plekken opsporen en beveiligen. Zo creëert u hopelijk een omgeving waarin werknemers geen aanleiding zie...

Interne meldprocedure voor klokkenluiders

Klokkenluidersregeling Publicatiedatum 06-04-2023

Door de Wet bescherming klokkenluiders gelden er strengere eisen voor de interne meldprocedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand. De meldprocedure...

Heeft u een vraag over Klokkenluidersregeling?

Jacco van den Berg
Jacco van den Berg
Oprichter en trainer
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Klokkenluidersregeling?

Jacco van den Berg
Jacco van den Berg
Oprichter en trainer
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie