Klokkenluidersregeling

Sinds 23 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd.  Klokkenluiders steken hun nek uit door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Het levert de organisatie meestal veel negatieve publiciteit op.

Een klokkenluider trekt niet aan de bel om er zelf beter van te worden, maar om te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. De informatie die een klokkenluider naar buiten brengt, hoeft echter niet per se waar te zijn. Hij kan ook sterk overdrijven of zelfs onjuiste informatie naar buiten brengen.

Het luiden van de noodklok is niet zonder zonder risico voor de klokkenluider zelf. Vaak raakt de arbeidsrelatie verstoord en kan de klokkenluider te maken krijgen met pesterijen, overplaatsing of ontslag. 

Nieuws

Brochure voor communicatie over de klokkenluidersregeling

07-06-2024

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) stelt een klachtenregeling verplicht. Daarmee is de bestuurder er echter nog niet. Ook een goede com...

Personeelsmaatregelen uit regeerakkoord 2024

16-05-2024

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. In de toekomstplannen van de coalitie in spe staan ook een aan...

Klokkenluider moet misstand ook anoniem kunnen melden

09-04-2024

Werkgevers moeten op termijn ook anonieme meldingen van misstanden in ontvangst nemen en opvolgen. Dit vraagt mogelijk om een aanpassing van...

Klokkenluiders kunnen gratis rechtsbijstand krijgen

23-02-2024

Sinds 1 februari kunnen werknemers die een (vermeende) misstand in hun organisatie aan de kaak stellen (zogenoemde klokkenluiders), in aanme...