Klokkenluidersregeling

Sinds juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Die moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd.  Klokkenluiders steken hun nek uit door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Het levert de organisatie meestal veel negatieve publiciteit op.

Een klokkenluider trekt niet aan de bel om er zelf beter van te worden, maar om te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. De informatie die een klokkenluider naar buiten brengt, hoeft echter niet per se waar te zijn. Hij kan ook sterk overdrijven of zelfs onjuiste informatie naar buiten brengen.

Het luiden van de noodklok is niet zonder zonder risico voor de klokkenluider zelf. Vaak raakt de arbeidsrelatie verstoord en krijgt de klokkenluider te maken met pesterijen, overplaatsing of ontslag. Klokkenluiden heeft dus meestal negatieve gevolgen voor de organisatie én voor de klokkenluider zelf. 

Op 24 januari 2023 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet zal de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen.

 

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 04-07-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Maatregelen nemen tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen mag toch niet?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 11-06-2020

Onlangs kwam in het nieuws dat tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen maatregelen zijn genomen. Dat mag toch niet?

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar werken wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?

Fraude voorkomen met een risicoanalyse

Fraude 10 minuten | 30-04-2021

Met een risicoanalyse kunt u zwakke plekken opsporen en beveiligen. Zo creëert u hopelijk een omgeving waarin werknemers geen aanleiding zie...

Heeft u een vraag over Klokkenluidersregeling?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Klokkenluidersregeling?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie