Huis voor klokkenluiders open per 4 juli 2016

28 juni 2016 | Door redactie

Vrijdag 1 juli treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Het speciaal daarvoor ingerichte Huis voor Klokkenluiders opent zijn deuren op maandag 4 juli 2016. Omdat de wet (op papier) ook voor uw organisatie gevolgen heeft, is het goed om na te gaan wat u moet regelen om aan de wet te voldoen.

Hoewel de Wet Huis voor klokkenluiders op vrijdag 1 juli in werking treedt, opent het Huis voor Klokkenluiders zijn deuren op maandag 4 juli. De website van het Huis is vanaf dat moment ook officieel geopend. Het Huis vervangt het Adviespunt Klokkenluiders dat tot 1 juli 2016 verantwoordelijk was voor het adviseren van mensen (klokkenluiders) die vermoedens hadden van een misstand binnen een organisatie. Vanaf 4 juli kunnen mensen die een misstand willen melden terecht bij het Huis voor advies en onderzoek.

Doel van de Wet Huis voor klokkenluiders

De wet heeft een duidelijk en tweeledig doel: ervoor zorgen dat mensen die een vermoeden hebben van een misstand in de organisatie dat via een duidelijke weg kunnen aankaarten (1) en vervolgens worden beschermd tegen benadeling (2). Om handen en voeten te geven aan die betere begeleiding en bescherming van klokkenluiders (tools), stelt de wet voor elke onderneming met 50 werknemers of meer een interne meldregeling verplicht. Heeft uw organisatie minder dan 50 werknemers, dan kunt u de meldregeling natuurlijk vrijwillig instellen.

Goede meldregeling draagt bij aan bedrijfsimago

In hoeverre organisaties per 1 juli voldoen aan hun verplichting om een interne meldregeling (tools) te hebben, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de wet geen sanctie oplegt aan organisaties die hier niet aan voldoen. U maakt voor uw organisatie zelf de keus of u de interne meldregeling ziet als een verplicht nummertje of als een kans het interne beleid te versterken. Een goede meldregeling kan bijdragen aan het bedrijfsimago en ongelukkige (media)situaties in de toekomst voorkomen. Inspiratie nodig? Gebruik de modelregeling (tool).