HvK onderzoekt integriteitsbeleid organisaties

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) onderzoekt hoe organisaties hun integriteitsbeleid inrichten en aansturen. Het Huis roept professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor het beleid in hun organisatie op om deel te nemen aan de online enquête.

25 september 2020 | Door redactie

Het Huis voor Klokkenluiders wil graag meer inzicht krijgen in de manier waarop organisaties hun integriteitsbeleid invullen en hoe integriteitsprofessionals functioneren. Het onderzoek maakt deel uit van de nieuwe brochure over integriteitsmanagement die het HvK ontwikkelt.

OR-leden kunnen HvK van waardevolle inzichten voorzien

Volgens het HvK spelen integriteitsprofessionals een cruciale rol bij de vorming, invoering en aansturing van integriteitsbeleid binnen hun organisatie. Denk aan een integriteitsfunctionaris, een compliance officer, een directeur, een HR-professional of een vertrouwenspersoon. Ook OR-leden kunnen het HvK van waardevolle inzichten voorzien. De OR heeft geen instemmingsrecht op het integriteitsbeleid als geheel, maar vaak wel op onderdelen ervan. Bovendien kan de OR het onderwerp zelf op de agenda zetten op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR).

OR heeft instemmingsrecht op onderdelen integriteitsbeleid 

Het integriteitsbeleid van een organisatie heeft invloed op veel andere beleidsaspecten binnen de organisatie. Het invoeren of wijzigen van integriteitsbeleid leidt dan ook vaak tot nieuwe of gewijzigde regelingen op het gebied van bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid, personeelsbeoordeling of ontslag. Onderdeel van het integriteitsbeleid kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever nieuwe werknemers screent. Of denk aan regelingen voor de behandeling van klachten of misstanden (klokkenluidersregeling) of de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van de plaatsing van verborgen camera’s of het gebruik van social media door werknemers. Op de wijziging of invoering van zulke regelingen heeft de OR wél instemmingsrecht (artikel 27 WOR). Daarmee is dus ook de OR (mede)verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid binnen de organisatie.

Huis van Klokkenluiders ontvangt geanonimiseerde onderzoeksresultaten

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia voert het onderzoek uit en behandelt de antwoorden vertrouwelijk. Het Huis voor Klokkenluiders ontvangt alleen geanonimiseerde onderzoeksresultaten. Deelnemers krijgen aan het eind van de online enquête naar integriteitsbeleid de mogelijkheid om de nieuwe brochure over integriteitsmanagement van het HvK aan te vragen.