Klokkenluider krijgt bescherming op EU-niveau

6 juni 2016 | Door redactie

Klokkenluiders, vakbonden en journalisten hoeven niet bang te zijn dat de nieuwe EU-richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen hun positie in gevaar brengt. De EU-lidstaten hebben namelijk ingestemd met een herziene versie van de richtlijn die nu wél (expliciet) voorziet in de bescherming van die drie groepen.

Het oude plan voor de nieuwe richtlijn bracht de positie van klokkenluiders, journalisten en vakbonden in gevaar. Gelukkig is dat op tijd gerepareerd via amendementen, waardoor de richtlijn die groepen nu wel beschermt. Daardoor lopen klokkenluiders (tools) die misstanden aan het licht brengen minder risico op benadeling en kunnen vakbonden gewoon stakingsacties blijven uitroepen en cao-onderhandelingen blijven voeren. Ook staat in de nieuwe richtlijn dat de regels geen beperking mogen opleveren voor journalisten. Journalisten die vertrouwelijke informatie lekken, hoeven hun bron dus niet prijs te geven.

EU-regels bescherming klokkenluiders in lijn met NL-wetgeving

De nieuwe regels moeten voorkomen dat bedrijfsgeheimen onbedoeld aan het licht komen. Het gaat om de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie op het gebied van technologische kennis, commerciële klantengegevens, businessplannen, marktonderzoek en bedrijfsstrategieën. Als iemand een misstand bij een organisatie aan het licht wil brengen, dan bevindt hij zich al gauw op één van die terreinen. En genieten die geheimen onder de nieuwe regels meer bescherming dan de klokkenluider zelf, dan zal het aantal meldingen van misstanden dalen en het aantal benadeelde klokkenluiders stijgen.

Klokkenluiders vaak slachtoffer van benadeling

Het Europees parlement stemde op 14 april in met de nieuwe EU-richtlijn. Toen werd echter flink bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de nieuwe regels de positie van klokkenluiders, journalisten en vakbonden in gevaar brachten. De nieuwe richtlijn is daarom aangepast. En dat past beter bij de Wet Huis voor klokkenluiders (tool) die per 1 juli ingaat en de positie van klokkenluiders moet versterken. Onlangs bleek nog dat klokkenluiders vaak de dupe zijn van de melding die zijn doen van misstanden in hun organisatie.