Klokkenluider krijgt straks ontslagbescherming

10 juni 2015 | Door redactie

Maakt een klokkenluider officieel melding van een misstand in uw organisatie, dan kunt u hem straks niet meer zomaar ontslaan. Klokkenluiders krijgen binnenkort namelijk wettelijke ontslagbescherming . Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders. Hierin staat ook dat er altijd een onderzoek moet komen naar de gemelde misstand(en).

Klokkenluiders melden misstanden zoals stelselmatige overtreding van wet- en regelgeving of strafbare feiten (denk aan fraude of omkoping), die een risico opleveren voor uw organisatie (zoals imago- en reputatieschade), uw werknemers (denk aan gezondheidsrisico’s) of de maatschappij. De wet verplicht u straks om hiervoor een interne regeling op te zetten, zodat werknemers zulke misstanden kunnen melden. 

Huis voor klokkenluiders opgericht

Bij geen gehoor kunnen werknemers terecht bij het Huis voor klokkenluiders. Dit wordt een zelfstandig instituut, waarvan de Tweede Kamer de leden benoemt. Verder wordt het Huis voor klokkenluiders zo ingericht, dat de regering straks geen invloed heeft op het beleid of de onderzoeken. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het wetsvoorstel (pdf), maar er moet nog wel een officiële stemming plaatsvinden. Zodra de Eerste Kamer akkoord is, treedt het wetsvoorstel in werking.