Klokkenluider vs. nieuwe regels bedrijfsgeheim

18 april 2016 | Door redactie

Het Europees parlement stemde op 14 april in met een EU-richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgegevens. De nieuwe regels moeten voorkomen dat ‘mensen niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (/-geheimen) publiceren’. Wat doet dat met de positie van klokkenluiders?

De EU-richtlijn beschermt tegen het openbaar maken van bedrijfsgeheimen op het gebied van technologische kennis, klantengegevens en strategische plannen. Met name bij die laatste kan er heel goed een link zijn met een misstand die een klokkenluider aan het licht wil brengen. Waar de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders (tool) de positie van klokkenluiders moet versterken, kan de nieuwe EU-richtlijn er voor zorgen dat hun positie verzwakt. Onlangs bleek nog dat klokkenluiders vaak de dupe zijn van de melding die zijn doen van misstanden in hun organisatie.

Nieuwe EU-richtlijn werkt bescherming klokkenluider tegen

Niet iedereen vindt dat de nieuwe regels voor bescherming van bedrijfsgeheimen goed aansluiten bij de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo is onlangs de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen. Die wet moet mensen beschermen die misstanden binnen de organisatie aan het licht brengen. De nieuwe EU-regels maken de positie van klokkenluiders ingewikkelder. Op dit moment speelt de belangrijke vraag of klokkenluiders, journalisten en vakbonden wel voldoende zijn beschermd onder de nieuwe regels.

De Europese Unie sloot eind 2015 een voorlopig akkoord over bescherming van bedrijfsgeheimen.