OR moet klok luiden om benadeling

13 maart 2017 | Door redactie

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders. Inmiddels trokken al 530 klokkenluiders aan de bel waarvan 70 meldingen echte klokkenluiderszaken zijn. Veel melders krijgen te maken met benadeling.

Het Huis voor klokkenluiders heeft het druk sinds de Wet Huis voor klokkenluiders (tool) vorig jaar juli in werking trad. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 70 klokkenluiderszaken uit 530 meldingen. Ongeveer de helft van de klokkenluiderszaken komt uit de private sector, een derde speelt binnen de publieke sector en het overige deel binnen de semipublieke sector. In de private en semipublieke sector komt fraude, verduistering of diefstal het vaakst voor; in de publieke sector gaat het vooral om schendingen van voorschriften of regels.

Verbod op benadeling klokkenluiders genegeerd

Hoewel sinds juli vorig jaar ook een verbod geldt op benadeling van klokkenluiders, geeft  maar liefst 75% van de melders aan dat zij te maken hebben met represailles op het werk zoals ontslag of het arbeidscontract wordt niet verlengd. Per 1 juli 2016 is elke organisatie met 50 werknemers of meer wettelijk verplicht om een interne meldregeling (tool) te hebben.

WOR biedt handvaten om benadeling aan te pakken

Die zogenoemde klokkenluidersregeling (tools) geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Vanwege het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) van de ondernemingsraad (OR) zijn de werkgever en de OR op elkaar aangewezen bij het opstellen en wijzigen van de klokkenluidersregeling. Daarnaast geeft artikel 23 WOR de ondernemingsraad het recht op initiatief waarmee hij zaken als de meldregeling en benadeling in het bijzonder onder de aandacht van de bestuurder kunt brengen. Bovendien stelt artikel 31 WOR een jaarlijkse evaluatie van de regeling verplicht. Het Huis voor klokkenluiders kan uw organisatie (gratis) adviseren in het verbeteren van de regeling of het voorkomen van benadeling.