Stel meldregeling klokkenluiders nu al op

4 december 2015 | Door redactie

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zijn werkgevers met 50 werknemers of meer in dienst per 1 april 2016 wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. Het is verstandig om niet tot dan te wachten met aanpassen van de huidige interne regelingen of het opstellen van een nieuwe meldregeling.

De Tweede Kamer stemde op 2 juli 2015 in met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Als ook de Eerste Kamer instemt, zal de wet waarschijnlijk per 1 april 2016 ingaan. De wet verplicht werkgevers die 50 werknemers of meer in dienst hebben om een interne meldregeling op te stellen. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, is het verstandig nu alvast de bestaande regelingen aan te passen of om een nieuwe meldregeling op te stellen (tool).

Informatiepakket voor meldregeling

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft een informatiepakket samengesteld met daarin een modelregeling die u kunt gebruiken als voorbeeld en leidraad. Gaat u aan de slag met het opstellen of aanpassen van een meldregeling, betrek dan ook de ondernemingsraad tijdig bij dit proces. De ondernemingsraad heeft namelijk instemmingsrecht op de interne meldregeling (artikel 27 lid 1 sub j WOR).

Meldmogelijkheden werknemers verbeterd

De Wet Huis voor Klokkenluiders moet de meldmogelijkheden voor en bescherming van werknemers verbeteren. Het melden van een misstand wordt werknemers immers niet altijd in dank afgenomen. Het uitgangspunt van de wet is dat een werknemer een vermoeden van een maatschappelijke misstand eerst intern bij zijn werkgever meldt. De werkgever kan dan onderzoek doen (tool) en eventueel maatregelen treffen.