Straks ontslagbescherming voor klokkenluiders

13 april 2015 | Door redactie

Klokkenluiders die officieel melding maken van een misstand binnen een organisatie, krijgen binnenkort een wettelijke ontslagbescherming. Dat staat in het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders. Ook staat in het wetsvoorstel de verplichting om onderzoek te doen naar de gemelde misstand(en).

Het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders (pdf) is op vrijdag 9 april ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde in december 2013 al in met een vorige versie van het wetsvoorstel (pdf), maar die versie stuitte op bezwaren in de Eerste Kamer. De Eerste kamer was het er niet mee eens dat het Huis zou worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zou dan zowel een onderzoeks- als een adviesfunctie vervullen en dat zou afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van het instituut. Bovendien zou dit in strijd zijn met artikel 78a van de grondwet.

Garantie voor onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders

Voor het Huis voor klokkenluiders komt daarom een zelfstandig instituut. Om de onafhankelijkheid van het instituut te waarborgen, benoemt de Tweede Kamer de leden voor het Huis. Verder moet het Huis voor klokkenluiders zo worden ingericht dat de regering straks geen invloed heeft op het beleid of de onderzoeken. Ook is er volgens de partijen nu duidelijk onderscheid gemaakt tussen de advies- en onderzoekstaken.

Meerderheid Tweede Kamer is vóór Huis voor klokkenluiders

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel is, moet er nog wel een officiële stemming plaatsvinden. Behaalt het wetsvoorstel daarna ook in de Eerste Kamer een meerderheid, dan treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking.