Wet Huis voor klokkenluiders vertraagd

19 februari 2016 | Door redactie

De verwachte ingangsdatum van de Wet Huis voor klokkenluiders is verschoven van 1 april 2016 naar 1 juli 2016. De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 16 februari een aantal kritiekpunten aangegeven. De Kamer vervolgt de behandeling van en de stemming over de nieuwe wetgeving op 1 maart 2016.

De Wet Huis voor klokkenluiders verplicht elke organisatie met 50 werknemers of meer om een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand (tools) met een maatschappelijk belang.
De stemming over het wetsvoorstel werd uitgesteld omdat de Eerste Kamer meer zekerheid wil hebben over de samenwerking tussen het Huis van klokkenluiders en het Openbaar Ministerie. Ook is nog onvoldoende duidelijk wat de rechtspositie is van arbeidskrachten anders dan werknemers (dat is in het wetsvoorstel geregeld), zoals stagiairs, zzp’ers en vrijwilligers die bij het Huis een misstand aan de kaak stellen.

Ga nu al aan de slag met de klokkenluidersregeling

Hoewel de inwerkingtreding van de wet is vertraagd, moeten organisaties toch al beginnen met de nodigde voorbereidingen. Op het moment dat de wet ingaat, moeten bestaande meldregelingen zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving of moeten er nieuwe meldregelingen zijn opgesteld. In beide gevallen moet de ondernemingsraad (OR) instemmen met de regeling. Het is dus zaak dat werkgevers nu al in overleg met de ondernemingsraad de nodige aanpassingen doorvoeren in de huidige meldregeling of een gloednieuwe meldregeling opstellen.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders wijzigt de WOR en wordt het instemmingsrecht van de OR aangescherpt.