Zelfstandige kan straks ook veilig klokkenluiden

7 februari 2017 | Door redactie

Op verzoek van de Eerste Kamer breidt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de Wet huis voor klokkenluiders zo uit dat hij straks ook geldt voor zelfstandigen en vrijwilligers. Het is wel de vraag in hoeverre deze reparatie van de wet in de praktijk iets toevoegt.

Het Huis voor klokkenluiders is op 1 juli 2016 van kracht geworden en is er om klokkenluiders bij te staan. Als het werknemers of ambtenaren in loondienst zijn tenminste; voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en vrijwilligers geldt de bescherming op grond van de wet niet. De Eerste Kamer vindt dit niet wenselijk; iedereen die bij een organisatie werkt, zou bescherming moeten krijgen bij het melden van een misstand. Daarom hebben de senatoren een motie ingediend om dit te veranderen.

Reparatie Wet huis voor klokkenluiders

Minister Plasterk kan zich in de motie vinden. Hij gaat de Wet huis voor klokkenluiders (tool) dan ook zo repareren zodat in de toekomst ook zzp’ers en vrijwilligers officieel onder de bescherming vallen. Zo kunnen ook deze medewerkers misstanden melden zonder daardoor in de problemen te komen.
Verschillende belangenorganisaties, waaronder vakbond FNV-Zelfstandigen, de Stichting ZZP Nederland en de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk hebben aangegeven enthousiast te zijn over de uitbreiding van de wet.

Geen opdrachten meer verstrekken aan zzp’er

Wat de reparatie van de Wet huis voor klokkenluiders in de praktijk voor waarde heeft, valt nog te bezien. Het is voor een freelancer of vrijwilliger lastig om aan te tonen dat hij door de melding van een misstand in de organisatie benadeeld wordt. Het staat werkgevers immers vrij om aan een freelancer of vrijwilliger geen opdrachten meer te verstrekken, daarvoor hoeven ze geen reden op te geven.