Zorgen bij Tata Steel om torenhoge kosten ICT

22 juli 2020 | Door redactie

Met een torenhoge ICT-rekening zou het Indiase moederbedrijf van Tata Steel al € 500 miljoen van IJmuiden naar India hebben weggesluisd. Dit zeggen klokkenluiders in het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van een onderzoeksrapport van onderzoeks- en adviesbureau Gartner over de ICT-kosten bij Tata Steel.

De Nederlandse directie van Tata Steel gaf onderzoeksbureau Gartner eind 2018 opdracht de ICT-kosten te onderzoeken. De directie constateerde namelijk een forse stijging van de ICT-kosten sinds 2015. In 2015 werd de ICT-afdeling van Tata Steel in IJmuiden opgeheven en werd een ICT-contract gesloten met Tata Consultancy Services (TCS) en enkele andere ICT-leveranciers. Sindsdien betalen de Europese fabrieken van Tata Steel jaarlijks € 210 miljoen voor de ICT-contracten. Het onderzoeksbureau concludeerde dat bijna de helft van de kosten, € 100 miljoen per jaar, niet te verantwoorden is. De ondernemingsraad (OR) schrok van deze conclusie en vreesde zelfs voor de continuïteit van de hele organisatie. Enkele klokkenluiders brachten deze zaak onlangs in het nieuws.

Klokkenluiders melden hoge kosten voor gebrekkige kwaliteit

Een aantal klokkenluiders zijn werknemers van de in 2015 opgeheven ICT-afdeling. Zij stellen dat de kwaliteit van dienstverlening sterk gedaald sinds TCS verantwoordelijk is voor de ICT. De Indiase kennismigranten van TCS zouden een laag niveau hebben, gebrekkig Engels spreken en voor elk verzoek hoge kosten in rekening brengen. De afgelopen jaren lag de productie geregeld stil door ICT-storingen. TCS kon de problemen niet verhelpen, de Nederlandse ICT’ers uit IJmuiden wel.

Geld had beter besteed kunnen worden

De klokkenluiders menen dat al dit geld beter besteed had kunnen zijn, zeker gezien de bezuinigingen en reorganisatie bij Tata Steel in Europa. De Nederlandse directie vindt dat TCS prima ondersteuning biedt. ICT kost veel geld, maar er staan investeringen tegenover. Tata Steel heeft het contract van TCS met vijf jaar verlengd.

Wat kan de OR doen als de raad hoge kosten niet vertrouwt?

Zijn er vraagtekens bij hoge kosten in de organisatie? Dan kan de OR informatie opvragen op grond van artikel 31a WOR en de bestuurder kritische vragen stellen over de gemaakte kosten. De OR doet er in dat geval goed aan om zich te laten bijstaan door een externe deskundige (artikel 16 WOR). De OR ook zijn initiatiefrecht benutten om de bestuurder een concreet verbetervoorstel te doen. Zo kan de OR de bestuurder bijvoorbeeld adviseren wat een bepaalde voorziening of dienst maximaal mag kosten en hoe het resterende geld nuttig kan worden besteed. Is de bestuurder van plan een grote investering te doen, dan moet hij de OR vooraf om advies vragen (artikel 25, lid 1h WOR). Negeert de bestuurder het adviesrecht van de OR, dan kan de OR  juridische stappen ondernemen.

Bijlagen bij dit bericht