VERDIEPINGSARTIKEL

De Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden

11 april 2023 6 minuten Door redactie

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) is in werking getreden en heeft de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen. Dat betekent onder meer dat de interne meldprocedure van grote werkgevers (250 werknemers of meer) per direct moet voldoen aan strengere eisen. Kleinere werkgevers krijgen ‘uitstel’ tot 17 december 2023. Deze wetswijziging betekent dat ook uw OR aan de slag moet!

De WBK vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK), die sinds 2016 van kracht is. De WBK regelt dat iedereen die met een organisatie te maken heeft, een vermeende misstand kan melden (artikel). De WBK moet de klokkenluider echter wel betere bescherming bieden dan de WHvK.

Een melding moet gaan over een misstand met een maatschappe

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.