Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

22 juli 2019

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar werken wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?

Op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK) moeten werkgevers bij wie in de regel minimaal 50 werknemers werken over een interne meldregeling beschikken. In die regeling staat de procedure voor klokkenluiden (het aan de kaak stellen van een misstand binnen de organisatie). De WHvK schaart niet alleen een persoon die bij uw organisatie werkt met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling onder het begrip werknemer, maar ook ‘degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht’.

Dit houdt in dat iedereen die ‘werkzaam’ is voor uw organisatie, wat de WHvK betreft, is aan te merken als werknemer. Ook oproepkrachten, uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs, zzp’ers en vrijwilligers zijn ‘werknemer’. Volgens deze wet is een interne meldregeling voor uw organisatie dan ook verplicht. 

Sancties

Daarbij is het goed om te weten dat er (nog) geen sancties verbonden zijn aan het ontbreken van de verplichte procedure. Maar besef dat de regeling juist positief kan zijn voor uw organisatie. Heeft uw organisatie geen interne procedure, dan bestaat de kans dat een werknemer bij een vermoeden van een misstand de problemen extern gaat melden of een schadeclaim indient, omdat hij vindt dat hij onvoldoende wordt beschermd.