Maatregelen nemen tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen mag toch niet?

11 juni 2020

Onlangs kwam in het nieuws dat tegen werknemers die misstanden aan de kaak stellen maatregelen zijn genomen. Dat mag toch niet?

Werknemers die misstanden op het werk melden, mogen hier geen nadeel van ondervinden. Dat staat in de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet is in juli 2016 in het leven geroepen om klokkenluiders bescherming te bieden tegen benadeling naar aanleiding van het melden van een misstand. Werknemers moeten zich vrij kunnen voelen om misstanden aan te kaarten, daarom mag hun melding geen nadelige gevolgen, zoals ontslag, voor hen hebben.

Verplichte klokkenluidersregeling

Hoe een onderneming omgaat met de melding van misstanden, moet zijn vastgelegd in de klokkenluidersregeling. Voor alle ondernemingen met 50 werknemers of meer is zo’n klokkenluidersregeling verplicht.

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK), de instantie die toeziet op naleving van de Wet Huis voor klokkenluiders, ziet regelmatig overtredingen. Het Huis voor klokkenluiders constateerde onlangs de benadeling van een werknemer. Dit blijkt uit onderzoek naar twee zaken, waarbij klokkenluiders werden ontslagen. Bij de ene zaak stond het ontslag los van de melding, bij de andere zaak werd de klokkenluider wel benadeeld, zo oordeelde het HvK. De ondernemingsraad moet erop toezien dat klokkenluiders zijn beschermd tegen benadeling en doet er goed aan de inhoud van de klokkenluidersregeling kritisch te bekijken.