Feedback geven

Feedback geven is een kunst die elke leidinggevende onder de knie zou moeten hebben. Dat hangt af van enkele fundamentele regels. Die regels worden in deze training op een compacte, deskundige en begrijpelijke manier voor u op een rij gezet. Deze cursus gaat uit van feedback als een 'reactie op iemands functioneren'; het gaat dus niet over de waardering of beoordeling van een persoon.

Beroepscompetenties

Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Met druk en tegenslag omgaan

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat

U heeft nog geen toets gemaakt