Probleemoplossing en besluitvorming

In iedere organisatie staat u regelmatig voor problemen die om een oplossing en snel handelen vragen. Veel ondernemers en leidinggevenden hebben hier wel een goed gevoel voor, maar u heeft er veel meer aan als u uw intuïtief gekozen pad kunt beargumenteren of navertellen. Deze cursus helpt u om methodisch te werk te gaan als u binnen uw organisatie op een probleem stuit.

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Samenwerken en overleggen, Analyseren.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt