Aan de slag met het mentale welzijn van jonge werknemers

24 februari 2022 | Door redactie

Iedere werknemer heeft op mentaal vlak met de coronapandemie moeten leren omgaan, maar jongere werknemers misschien nog wel het meest. Leidinggevenden doen er dan ook verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Een te hoge werkdruk, te veel tijdsdruk, een negatieve werksfeer, maar ook eenzaamheid door al het thuiswerken: het zijn allemaal mentale uitdagingen die aan uitval ten grondslag kunnen liggen en in de coronacrisis alleen maar groter zijn geworden. Omdat jonge werknemers nog niet zo lang actief zijn op de arbeidsmarkt, ontberen zij de ervaring en de handvatten om hiermee om te gaan. Daarnaast is voor jonge honden de sociale component van werk vaak wat belangrijker dan voor de veteranen.

Opleidingen bieden, regie geven en complimenteren

Het is goed als leidinggevenden jongere werknemers in deze tijd een handje helpen met enkele maatregelen (deze komen overigens alle werknemers van de organisatie ten goede). Denk aan:

  • de mogelijkheid bieden om cursussen en opleidingen te volgen (e-learning), en dit ook stimuleren;
  • werknemers meer regie geven over hun werk, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven eigen roosters en flexibele werktijden te hanteren;
  • kijken of ieder overleg echt nodig is, en zo ja, dit dan zo efficiënt mogelijk doen;
  • snel werkende IT-systemen en apparatuur aanbieden;
  • weer vaker (digitale) teamuitjes en evenementen voor teambuilding organiseren;
  • een ontspannings- of pauzeruimte inrichten op kantoor;
  • geregeld complimenten uitdelen;
  • regels opstellen voor zakelijke WhatsApp-groepen (tool), zodat werknemers geen extra druk ervaren om te moeten reageren op berichtjes binnen en buiten werktijd.