App moet discriminatie tegengaan

3 april 2014 | Door redactie

Op de arbeidsmarkt en zeker binnen de uitzendbranche, is discriminatie een hardnekkig verschijnsel. Door de kennis en bewustzijn rond discriminatie te vergroten, probeert de ‘Continuous Learning App’ de misstanden terug te dringen.

Helaas komt discriminatie nog steeds veel voor op de arbeidsmarkt. Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Discriminatie is bepaald geen uitzondering’ blijkt uit onderzoek naar discriminatie in de uitzendbranche dat in 2012 meer dan 80% van de intercedenten te maken kreeg met discriminerende verzoeken van werkgevers bij hun vraag naar uitzendkrachten. De stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft daarom in samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Add-App BV de zogenoemde Continuous Learning App ontwikkeld om discriminatie tegen te gaan.

App helpt discriminatie te herkennen en te bespreken

De Continuous Learning App vergroot de kennis en het bewustzijn rond diversiteit en discriminatie. De app reikt de gebruiker kennis en vaardigheden aan om discriminerende praktijken te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarnaast biedt de app concrete handvatten en oefensituaties om discriminatie te voorkomen. Voorlopig wordt er nog getest met de app onder intercedenten. Is de app eenmaal verkrijgbaar in de appstore, dan kunt u er ook uw voordeel mee doen.