Balans vinden in communicatie voor effectief leiderschap

Communicatie is van essentieel belang bij het aansturen van werknemers. De leidinggevende zal daarbij het meest bereiken vanuit een gelijkwaardige positie, maar een grote valkuil is dat leidinggevenden zich al snel boven de werknemer plaatsen.

9 januari 2019 | Door redactie

Als de leidinggevende werknemers vertelt hoe ze iets moeten doen of zelfs taken overneemt, plaatst hij zich in feite boven de werknemers. Dit heeft tot gevolg dat werknemers passiever worden en niet meer zelf nadenken, terwijl de werkgever juist zelfstandige en gemotiveerde werknemers wil. Het kan ook zijn dat de manager zijn kop in het zand steekt en het gesprek helemaal niet aangaat (tool), terwijl werknemers juist bijsturing nodig hebben. Het is aan de leidinggevende om dan een stap terug te doen en te bedenken hoe hij de werknemers weer op het juiste spoor zet.

Valkuilen herkennen

De manager komt het verst in het leiden van een zelfstandig werkend team met empathisch vermogen en eerlijkheid. Door zich in te leven in werknemers, zonder oordeel maar  op gelijkwaardige voet, kan de leidinggevende eerlijke gesprekken (tool) aangaan met werknemers. Dit kan lastig zijn, want het gevaar is dat de leidinggevende bij gevoelige onderwerpen doorslaat: hij leeft mee en neemt werk over of hij is veroordelend en zegt wat de werknemer ‘zou moeten doen’. Daarmee helpt hij werknemers echter niet verder in het nemen van verantwoordelijkheid.

Bijlagen bij dit bericht

Motiveren
E-learning | VideoCollege 14 minuten