Bekijk ’t: bonus motiveert juist niet

28 oktober 2016 | Door redactie

Een financiële beloning in het vooruitzicht stellen, is een veel gebruikte methode om werknemers te motiveren om goede prestaties te leveren. Deze manier van motiveren blijkt echter vaak niet te werken of zelfs tot slechtere prestaties te leiden.

Beroepenanalyst Dan Pink heeft onderzoek gedaan naar de werking van motivatie en legt in onderstaande video uit hoe motivatie écht werkt en waarom een financiële beloning geen oplossing biedt. Meestal heeft een bonus geen of zelfs een averechts effect: werknemers presteren juist minder.

Werknemers hebben intrinsieke motivatie nodig

Alleen bij relatief eenvoudige taken met duidelijke regels en een duidelijk doel, kan een financiële prikkel ertoe leiden dat werknemers beter presteren. Dit soort taken zijn inmiddels echter vaak geautomatiseerd. Werknemers voeren nu veel complexere taken uit waarbij ze inzicht en creativiteit nodig hebben. Om dan tot betere prestaties te komen, moeten werknemers intrinsiek gemotiveerd worden. Bekijk hier hoe.