Bereid u voor op het functioneringsgesprek

20 juni 2013 | Door redactie

Rond deze tijd van het jaar zijn de functioneringsgesprekken meestal weer in volle gang. Als HR-professional zult u deze gesprekken misschien niet allemaal zelf voeren, maar het is wel uw taak om leidinggevenden hierbij te ondersteunen. Welke punten moeten zij in elk geval aan de orde stellen in het functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek wordt meestal één keer per jaar gehouden op de helft van het kalenderjaar. In het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar, kan de leidinggevende terugkomen op de doelen die zijn afgesproken in het functioneringsgesprek. Aan het beoordelingsgesprek is soms ook een salarisverhoging gekoppeld. Dit is bij een functioneringsgesprek meestal niet het geval. In het functioneringsgesprek moet een leidinggevende in elk geval de volgende punten behandelen:

  • de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de werknemer;
  • terugkoppeling van de werknemer op het organisatiebeleid en de aansturing door zijn leidinggevende;
  • eventuele knelpunten in de samenwerking;
  • de vraag of de werknemer nog voldoening uit zijn werk haalt en zo niet, wat u samen kunt doen om de werkzaamheden uitdagender te maken;
  • de doorgroeimogelijkheden en –wensen die de werknemer heeft en welke kennis of vaardigheden hij nodig heeft om dit te bereiken;
  • eventuele opleidingswensen vanuit de werkgever of de werknemer.

Opbouw van dossier bij disfunctioneren

Het is verstandig om na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken kort en bondig vast te leggen. Op die manier weten zowel de leidinggevende als de werknemer welke acties er genomen moeten worden en wanneer. Daarnaast kan dit van belang zijn voor de opbouw van een dossier bij disfunctioneren. Wilt u een werknemer namelijk ontslaan vanwege disfunctioneren, dan moet u kunnen laten zien dat de leidinggevende hem hier herhaaldelijk op heeft gewezen en dat u een verbetertraject met hem bent ingegaan.