Betrokkenheid leidt tot tevredenheid in de organisatie

10 mei 2023 | Door redactie

Hoe groter de betrokkenheid van de leidinggevende en de werknemers, hoe groter de tevredenheid en de efficiëntie binnen een organisatie. De leidinggevende moet niet te veel inzetten op financiële zaken, maar kan zich beter concentreren op het uitbreiden van het 'familiegevoel'.

De tevredenheid van de werknemers staat in direct verband met de mate waarin ze zich met de organisatie identificeren en betrokken voelen. De leidinggevende speelt hier een belangrijke rol in. De leidinggevende moet namelijk in staat zijn om zijn eigen gevoel, het wij-gevoel, binnen de organisatie goed over te brengen op het team. Daarbij is het ook nog eens essentieel dat het werk en de werkplek (artikel) goed aansluiten op de wensen en behoeften van de werknemers.

Onderscheiden van concurrenten

De organisatie kan zich onderscheiden van concurrenten door hogere salarissen uit te keren of een beter bonusstelsel te hanteren, maar het is zinloos om alleen te focussen op financiële zaken. De ‘ontastbare' zaken en het gevoel erbij te horen zijn voor werknemers minstens zo belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld scholingstrajecten (artikel), uitjes of functie-inrichting én het gezamenlijke doel waarvoor iedereen werkt. De waarde van deze niet-financiële zaken moet niet onderschat worden. Zo creëert de leidinggevende loyaliteit en voelen de werknemers zich verbonden met de organisatie. Loyaliteit leidt tot hogere identificatie, efficiëntie, binding en tevredenheid, als de leidinggevende het goede voorbeeld geeft.